VDU viešėjo LR vidaus reikalų ministras S. Skvernelis

Vytauto Didžiojo universitete kovo 4 d. viešėjo LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Susitikimo metu pagal visuomenės apklausas populiariausiu laikomas Lietuvos politikas su universitetu pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir dalyvavo dviejose diskusijose: pokalbyje su VDU vadovybe ir susitikime su akademine bendruomene.

Pokalbyje su VDU vadovybe S. Skvernelis aptarė regioninę politiką, Lietuvos universitetinio sektoriaus ir valstybės tarnybos problemas bei jų galimus sprendimus.

Kalbėdamas apie darbą Vidaus reikalų ministerijoje, ministras atskleidė siekius įgyvendinti idealios ministerijos modelį, kuris turėtų pakeisti biurokratijos persmelktą darbuotojų mentalitetą – pasak jo, dabartinius valstybės tarnybos trūkumus parodo ir Vijūnėlės dvaro skandalas. „Politikus spaudė dėl to, kad rezultatų siekiantis žmogus matė, jog biurokratų procedūros yra beviltiškos. Jei turime naują idėją, sugalvojam kažką daryti, tai vien iki jos atsidūrimo Vyriausybėje praeina 6-7 mėnesiai“, – paaiškino ministras. Pasak S. Skvernelio, todėl ir siekiama į ministeriją pritraukti daugiau žmonių, rasti tarp jų motyvuotų, kurie siektų realių rezultatų.

Su VDU rektoriumi prof. Juozu Augučiu ministras aptarė Lietuvos aukštojo mokslo strategiją. S. Skvernelis pritarė rektoriui, jog išsilavinusių žmonių neturėtų mažėti – priešingai, jų turėtų būti daugiau, nes valstybės, pilietinės visuomenės ir ekonomikos pagrindas yra išsilavinusi, atspari manipuliacijoms ir kritiškai mąstanti visuomenė.

„Į ministeriją atėjus jauniems darbuotojams, gautą darbą jie padarė per du mėnesius, o mūsų specialistai vis dar iki galo nesupranta, kaip. Tai pavyzdys, kas atsitinka, kai ateina ir dirba kito mąstymo žmonės“, – jaunų išsilavinusių darbuotojų svarbą iliustravo S. Skvernelis.

Susitikime VDU rektorius pristatė universitetų optimizacijos modelį, pagal kurį Lietuvoje turėtų likti du stiprūs klasikiniai universitetai, du techniškieji ir keletas specializuotų universitetų. Taip pat aptarta ir regioninių universitetų padėtis – šiuo klausimu ministras ir rektorius sutarė, jog regionuose būtina išlaikyti aukštojo mokslo prieinamumą.

Po diskusijos, prof. J. Augutis ir S. Skvernelis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatomas abipusiai naudingas bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei žiniomis tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto.

„Aš šventai įsitikinęs, kad sutartis, kurią šiandien pasirašysime, bus postūmis išnaudoti vienas kito galimybes – specialistų perkvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui, užsienio patirties atvežimui, kalbų mokymuisi ir t. t.“, – pažymėjo VDU rektorius.

Universitetas, be kita ko, sutartimi įsipareigoja organizuoti mokslinius tyrimus viešojo saugumo, viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros ir valstybės tarnybos temomis, sudaryti sąlygas ministerijai naudotis studijų, mokslo ištekliais, dalyvauti ministerijos darbo grupėse, konferencijose. Tuo tarpu ministerija teiks konsultacijas ir pasiūlymus VDU dėl rengiamų projektų bei studijų programų, sudarys sąlygas studentams atlikti praktiką, o universitetui – naudotis ministerijos tyrimų rezultatais ir ištekliais.

Tą pačią dieną Saulius Skvernelis dalyvavo ir dar vienoje diskusijoje apie šiuolaikinį viešąjį valdymą. Diskusiją, skirtą visai akademinei bendruomenei, vedė VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Algis Krupavičius.