VDU Studijų kokybės skyriaus atstovai organizuoja seminarą-konsultaciją studijų programų kokybės klausimais

-= for the love of light =-2016 m. spalio 13 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. 112 aud. Jonavos g. 66 VDU Studijų kokybės skyriaus atstovai organizuoja seminarą-konsultaciją studijų programų kokybės klausimais.

Planuojama:
* aptarti studijų programų suderinamumą su studijų krypčių aprašais,
* pristatyti ir diskutuoti apie studijų programų vertinimo ir gerinimo aktualijas,
* konsultuoti naujų programų ir savianalizių rengimo klausimais.

Susitikimo trukmė – apie 2 val. Kviečiame studijų programų vadovus (ypač psichologus, kurie anksčiausiai turės parengti savianalizę) ir komiteto narius bei kitus dėstytojus, fakulteto administraciją ir katedrų vedėjus – visus, kurie ieško atsakymų studijų programų kokybės klausimais.

Tikimės aktyvaus SMF bendruomenės narių dalyvavimo seminare.