VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS APKLAUSA

 

VDU Psichologijos klinika kviečia studentus dalyvauti VDU studentų psichologinės gerovės apklausoje!

Ši apklausa – tai VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės stebėsenos dalis, kuria siekiama reguliariai (kiekvienais metais) vertinti VDU studentų psichologinę gerovę ir sunkumus, jų kitimą.

Apklausoje kviečiami dalyvauti visi VDU studentai (visų studijų pakopų, visų kursų).

Stebėsenos apklausa vykdoma internetu, internetinė nuoroda į apklausą studentams pasiekiama Studentų portale. Prisijungimui naudokite savo prisijungimo prie Studentų portalo duomenis. 

Apklausa yra visiškai anoniminė, o apklausos metu pateikta informacija – visiškai konfidenciali. Prisijungimo duomenys reikalingi tik tam, kad apklausoje dalyvautų tik VDU studentai ir tik vieną kartą einamaisiais metais (išskyrus pirmo kurso studentus, kurie kviečiami dalyvauti apklausoje šiais mokslo metais du kartus – tik įstojus ir dabar).
Apklausos rezultatai yra atsieti nuo prisijungimo duomenų.

Apklausa aktyvi iki 2024 m. kovo 20 d.

Kiekvieno studento dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus!