SMF studentui – vardinė LR prezidentų stipendija

Vytautas NaruseviciusGeriausiems Lietuvos studentams paskirtos vardinės Lietuvos Respublikos (LR) prezidentų stipendijos. Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijos ateinančiais mokslo metais už puikius akademinius pasiekimus atiteks dvidešimt aštuoniems universitetų ir kolegijų studentams. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė įsakymą dėl prezidentų stipendijų 2016–2017 studijų metams skyrimo.

Tarp laureatų ir du Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai. Humanitarinių mokslų ir meno studijų sričių Prezidento Antano Smetonos stipendija skirta Astijui Krauleidžiui, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Literatūros ir spaudos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui. Taip pat socialinių mokslų studijų srities Prezidento Algirdo Brazausko stipendija atiteko Vytautui Naruševičiui, VDU Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Organizacinės psichologijos programos magistrantūros nuolatinių studijų II kurso studentui.

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidentų vardines stipendijas siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.