VDU Sociologų klubas kviečia į diskusiją „Sveikatos paieškos: nuo psichodelikų iki ultramaratonų“

ultramaratonasVytauto Didžiojo universiteto Sociologų klubas kviečia į diskusiją „Sveikatos paieškos: nuo psichodelikų iki ultramaratonų“, kurioje dalyvauja: pranešėja – menotyrininkė ir kultūrologė dr. Reda Šatūnienė bei diskusijos dalyviai sociologai – dr. Giedrė Baltrušaitytė ir prof. dr. Vylius Leonavičius.

Renginys vyks lapkričio 3 d. (ketvirtadienį), 19 val. galerijoje „POST“ (Laisvės al. 51a, Kaunas).

Renginio nuoroda socialiniame tinkle „Facebook“

Reda Šatūnienė yra humanitarinių mokslų daktarė (etnologija). Tyrinėja įvairias gyvenimo būdo alternatyvas, socio-kultūrines grupes, taip pat – „sveikatos“, „gerbūvio“ supratimus, ir alternatyvias gydymo(si) sistemas.

Pristatydama diskusijos temą, Reda teigia: „Į gydymą(si) žvelgiu iš antropologinės/etnologinės perspektyvos, jį interpretuoju kaip socio-kultūrinį konstruktą, glaudžiai susijusį su istoriškai susiklosčiusiomis tradicijomis, tikėjimais, regionų specifika. Diskusijoje žadu kalbėti apie tai, kas tai yra ,,medicinos antropologija“ (kai kada dar vadinama „sveikatos antropologija“) apskritai, kokias sritis ji tiria, kokios naudos siekia žmogui (ypač, jei kalbame apie „taikomąją antropologiją“). Taip pat – kokių įvairių (alternatyvių, lokalių) medicinos, – taigi, gydymo – sistemų yra pasaulyje, kokia jų specifika, koks santykis su oficialia nūdienos (vakarietiška) medicina. Taip pat pateiksiu kažkiek empirinių duomenų apie tai, kokie nūdien egzistuoja netradiciniai (alternatyvūs) gydymo, savigydos supratimai, kada žmonės į juos atsisuka, kokia jiems suteikiama reikšmė, prasmė.
Paskaitoje aptarsiu tradicinės ir alternatyvios medicinos sampratas ir sankirtas, kultūrinį „sveikatos“ ir „ligos“ suvokimą. Aptarsiu pakeistų (neįprastų) sąmonės būsenų vaidmenį kaip gydymo(si) elementą, jų reikšmę šiuos gydymo(si) būdus pasirinkusiems“.

Ši diskusija yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologų klubo, vienijančio VDU Sociologijos katedros studentus, absolventus, dėstytojus ir visus besidominčius sociologija ir antropologija, vykdomo projekto „SOCkava“ dalis. „SOCkava“ – tai renginių ciklas, kviečiantis atviroms sociologinėms diskusijoms apie aktualius visuomenėje vykstančius procesus. Diskusijų metu pristatant naujausius sociologijos srities mokslo tyrimų rezultatus, juos diskutuojant su kitų mokslo disciplinų, meno srities atstovais, siekiama didinti visuomenės sociologinį raštingumą.