VDU Sociologijos krypties studijoms – puikūs ekspertų vertinimai

2021 m. gegužės mėnesį Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė atliko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto vykdomų sociologijos krypties studijų bakalauro programų „Sociologija ir antropologija“, „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“, bei magistro programų „Taikomoji sociologija“ ir „Socialinė demografija” išorinį vertinimą. Šioms studijų programoms suteikiama aukščiausia 7-erių metų studijų krypties akreditacija.

Tarptautinės ekspertų grupės vertinimu visos minėtos VDU sociologijos krypties programos labai gerai atliepia šiuolaikinės darbo rinkos ir sparčiai besikeičiančios visuomenės poreikius duomenų analizės, taikomųjų socialinių tyrimų metodų bei visuomenės problemų identifikavimo srityse, pavyzdžiui, derinant viešosios komunikacijos, marketingo ir sociologijos kompetencijas įmonių rinkodaroje. Programos rengia kompetentingus analitikus, gebančius analizuoti sudėtingas visuomenės problemas ir pritaikyti tam skirtus tyrimų metodų įrankius, bei galinčius dirbti viešajame ir privačiame sektoriuose tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniu mastu.

VDU išskirtinumu tapę Artes liberales studijos, ekspertų manymu, suteikia pridėtinę vertę VDU sociologijos krypties studijų programoms, nes leidžia studijuojantiems įgyti platesnį akiratį, įvairiapusiškesnes kompetencijas, gebėjimą savarankiškiau priimti sprendimus, prisitaikyti prie naujų, tarpdisciplininių žinių. Didelis VDU kalbos kompetencijoms skiriamas dėmesys taip pat yra matomas kaip galimybė absolventams lengviau rasti savo nišą darbo rinkoje.

Labai palankiai ekspertai, o ir patys susitikimuose su ekspertais dalyvavę studentai, vertino ir VDU sociologijos studijų krypties programose dėstančių dėstytojų aktyvų įsitraukimą į nacionalinius ir tarptautinius mokslinius tyrimus, nes tai reikšmingai prisideda ir prie studijų programų turinio kokybės. Tarptautinės ekspertų grupės vertinimu, tiek bakalauro, tiek magistro sociologijos studijų programų turinys atliepia naujausią tarptautinį mokslinį diskursą. Programos pasižymi dideliu dėmesiu kiekybinių bei kokybinių metodų tyrimo įgūdžiams, mokslinių tyrimų etikai tiriant pažeidžiamas socialines grupes. Šiuos įgūdžius studentai gali stiprinti ne tik studijų metu, bet ir įsitraukdami į VDU Sociologijos katedroje ir Socialinių tyrimų centre vykdomus tyrimus. Kaip teigia Sociologijos katedros vedėja doc. Jurga Bučaitė-Vilkė, ekspertai taikliai įvertino konkurencingiausią katedros programų aspektą. Tai – galimybė naujausias mokslines tematikas ir kompetencijas, vystomas tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose perkelti į studijų programas.

VDU Sociologijos studijų krypties programų stiprybėmis buvo įvardinti žymūs, kritiškai mąstantys, patyrę ir atsidavę bei studentų vertinami dėstytojai, studentų išsakytos teigiamos studijų patirtys, artimas ryšys su programų dėstytojais, kas leidžia studentams nuolat gauti grįžtamąjį ryšį ir paramą studijų procese. Taip pat galimybė studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje. Darbdavių ir socialinių partnerių nurodomos aukštos programų absolventų ir studentų praktikantų kompetencijos, aukštas absolventų įsidarbinimo lygis.