VDU Sociologijos katedros studentų ir dėstytojų vizitas Lenkijoje

Birželio 3-7 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros studentai lydimi dėstytojų Giedrės Baltrušaitytės bei Jurgos Bučaitės-Vilkės dalyvavo trumpalaikiuose „Erasmus+“ mišrios intensyvios programos (angl. – Blended Intensive Programme (BIP)) mainuose Lodzės universitete, Lenkijoje. Sociologijos katedros atstovai dalyvavo lenkų partnerių organizuotame kurse, kuris buvo skirtas etnografinių tyrimų įgūdžių lavinimui Lodzėje – keturių kultūrų mieste, kadaise garsėjusiame savo tekstilės pramone, o šiuo metu išgyvenančiame intensyvų apleistų pramoninių miesto erdvių atgaivinimo procesą. Programoje taip pat dalyvavo dėstytojos iš Lodzės universiteto ir studentai iš Karolio universiteto (Praha, Čekija).

VDU Sociologijos katedros dėstytojos dar prieš išvykstant į mainus skaitė nuotolines paskaitas programos dalyviams apie etnografinio tyrimo metodus ir miestų atgaivinimo teorijas, taip supažindindamos studentus su kurso teoriniu ir metodologiniu pagrindu. Vizito Lodzėje metu studentai toliau gilino teorines žinias ir praktinius etnografinio tyrimo įgūdžius. Studentai penkias dienas praleido Lodzės universiteto Ekonomikos ir sociologijos fakultete, kur vyko paskaitos ir seminarai bei, konsultuodamiesi su dėstytojomis, grupelėse atliko etnografinius tyrimus apie Lodzės, kaip postindustrinio miesto, atgaivinimo procesą. Studentai mokėsi taikyti multisensorinį miesto žemėlapio sudarymo metodą, leidosi į etnografinius pasivaikščiojimus po miestą, apsilankė muziejumi tapusioje buvusioje šiluminėje elektrinėje EC1 bei ieškojo miesto istorijos pėdsakų dalyvaudami orientaciniame žaidime Księży Młyn – istoriniame XIX a. antrosios pusės gamykliniame komplekse, pripažintame pramoninės architektūros paminklu. Visi šie pasivaikščiojimai leido pažinti Lodzę kaip postindustrinį miestą ir praktiškai pritaikyti kurso metu įgytas etnografinio tyrimo teorines žinias.

Beje, „Erasmus+“ mainai – tai ne tik paskaitos, seminarai ar tyrimai. Nors šios mišrios intensyvios programos mainuose dalyvavo tik dviejų universitetų studentai, dalyvių grupė pasižymėjo itin didele kultūrine įvairove. Čia buvo studentų kilusių ne tik iš Lietuvos ar Čekijos, bet ir iš Azerbaidžano, Belgijos, Baltarusijos, Estijos, Kazachstano, Kirgizijos, Kolumbijos, Nigerijos, Ukrainos. Tad dalyvavimas programoje suteikė galimybę mokytis ir tyrinėti multikultūrinėje bendraamžių grupėje, ugdyti toleranciją kultūriniams skirtingumams ir susirasti naujų draugų.

Mainų programos dalyvių dar laukia nuotolinis grupelėse parengtų etnografinio tyrimo projektų pristatymas ir aptarimas, o VDU Sociologijos katedra numato tęsti tolesnį bendradarbiavimą BIP ar kitose Erasmus+ mainuose su Lodzės universitetu.