VDU Sociologijos katedros docentė Jūratė Imbrasaitė 2018 metais laimėjo mokslininkų išvykų konkursą

VDU Sociologijos katedros docentė Jūratė Imbrasaitė 2018 metais laimėjo mokslininkų išvykų konkursą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Šio laimėjimo dėka š.m. liepos mėn 13 -22 d. Jūratė Imbrasaitė dalyvaus Tarptautinės sociologijos organizacijos XIX-ame Pasauliniame kongrese Toronte (XIX ISA World Congress), kur skaitys pranešimą “Tradiciniai aktyvūs ar postmodernūs piliečiai? Jaunimo pilietybės praktikos Lietuvoje” (Traditional active or postmodern citizens? Citizenship practices among young people in Lithuania) ir moderuos Politikos sociologijos tyrėjų tinklo sekciją “Ką reiškia būti geru piliečiu?” (What Does it Mean to be A Good Citizen?

Projekto tikslas – kompetencijos kėlimas dalyvaujant  XIX-ojo pasaulinio Tarptautinės sociologų asociacijos kongreso veiklose ir renginiuose.

Pasaulinio sociologų kongreso metu VDU mokslininkė J.Imbrasaitė moderuos vieną iš Politikos sociologijos tyrėjų tinklo sekcijų  “Koks turėtų būti geras pilietis?”, kurios metu įvairių šalių mokslininkai diskutuos  apie tai, ką reiškia būti geru piliečiu šiuolaikinėse visuomenėse. Diskusijos metu bus analizuojami klausimai: Ką reikėtų daryti/nedaryti, kad būtum geru piliečiu globaliame pasaulyje? Ką reiškia  politinė narystė XXI amžiuje? Kokios yra kasdienių pilietybės praktikų pasekmės politinės sistemos stabilumui? Kokios gali būti pilietybės praktikų plėtros trajektorijos greitos marketizacijos kontekste?

Ši sekcija sulaukė didelio tyrėjų iš viso pasaulio susidomėjimo. Buvo gauta 17 santraukų, iš kurių buvo atrinkti 6 teoriniai ir empiriniai pranešimai, kuriuos skaitys mokslininkai iš Vokietijos, Airijos, JK, Šveicarijos, Prancūzijos, Kanados. Dalis kokybiškų pranešimų dėl didelio  gautų panešimų santraukų skaičiaus nebuvo įtraukti į žodinių pranešimų sąrašą, tačiau jų autoriams yra suteikta galimybė išplatinti savo pranešimus kongreso dalyviams straipsnių forma.

Daugiau informacijos https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Session10897.html