VDU SOCIOLOGIJOS ABSOLVENTĖ EGLĖ OZOLINČIŪTĖ APIE STUDIJAS BEI PASIRINKTĄ PROFESIJĄ

Savo mintimis apie VDU Sociologijos studijas bei pasirinktą profesiją dalinosi Eglė Ozolinčiūtė – VDU absolventė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausioji specialistė (analitikė).

 

 

Kaip pasirinkote VDU sociologijos studijas?

Kai buvau turbūt kokia devintokė, mano tėvai viename iš bendrų pokalbių paklausė, kur save matau maždaug po dešimties metų. Tokiu „užsimerk ir įsivaizduok“ būdu. Ir aš save įsivaizdavau kažkur kalnuose, prie laužo, Lotynų Amerikoje, gyvenančią su vietiniais, kalbančią jų kalba ir juos studijuojančią, galbūt įgarsinančią jų pasaulėvaizdį ir gyvenimo būdą sugrįžus. Tokia mintis. Tėvelis tuomet pasakė, kad tai skamba kaip antropologija. Tuo metu antropologijos bakalauro programų Lietuvoje nebuvo, tad tokia artima disciplina apie visuomenę pasirodė sociologija. Esu kaunietė, VDU ir liberal artes man taip pat pasirodė artima, tad taip įvyko, kad pradėjau ir tęsiau studijas VDU.

 

Kokiai sociologijos krypčiai labiausiai simpatizuojate?

Nežinau, ar galiu pasakyti, kad tai simpatizavimas, tiesiog mano patirtyje daugiausiai buvo kaimo/bendruomenių ir švietimo sociologijos. Nuo švietimo temos (o gal ir sociologijos?) savo praktikoje nesu labai nutolusi ir šiandien. Dabar man yra įdomi piliečių mokslo idėja, kai įgalinami ir įtraukiami arba įsitraukia į mokslo žinių generavimą įvairiuose tyrimo etapuose patys piliečiai.

 

Egle, ką prisimenate iš savo studijų universitete? Ką jos jums reiškia? Ką iš jų pasiėmėte?

Iš pirmųjų metų studijose atsimenu rytinius kalbų mokymus ir srautines paskaitas, kur yra galimybė sutikti begales žmonių iš įvairių disciplinų, domėtis, ieškoti ir tik trečiais metais pradėti labiau koncentruotis pasirinktoje srityje.

Aš pamenu pirmąsias sociologijos paskaitas, dar srautiniu formatu man tai buvo labai įdomu. Tekstai kartais atrodydavo tokie nesuprantami, realybės interpretavimas ir filosofavimas apie visuomenę ypatingai patraukė. Pamenu, grįždavau po pvz. prof. Vyliaus Leonavičiaus paskaitų ir tiek būdavo pilna įspūdžių, kad negalėdavau užmigti ir sukdavosi mintys apie tai, ką girdėjau. Iš tiesų man patiko tiek sociologijos, tiek antropologijos paskaitos, tokios kaip klasikinės teorijos, kokybiniai tyrimo metodai, vizualinė antropologija ir kt.

Be įdomių paskaitų, pamenu renginius (tokius kaip fuksų krikštynas ir jų organizavimus) arba svečius, kurie atvykdavo į paskaitas ir dalinosi savo patirtimi, taip pat tokie dalykai, kaip galimybė dalyvauti įvairiuose tyrimuose (studentai buvome kviečiami kartas nuo karto vykdyti įvairias apklausas) ir už tai, pvz. turėti galimybę patekti į Kaunas Jazz renginius.

Gal tas studentų ir dėstytojų santykis man VDU labai patiko, nes bendra atmosfera atrodo tokia palyginus išlaisvinta nuo hierarchinių apribojimų. Su dėstytojais vykdavome į seminarus Milošo sodyboje, konferencijas Latvijoje, tyrimus. Eidavome į barą diskusijoms ir pokalbiams.

Taip pat prisimenu studijas, kuomet turėdavome „tiltines“ paskaitas tarp Lietuvos ir Amerikos, kai galėdavome diskutuoti apie tą pačią  mokslinę literatūrą ar tyrimus iš skirtingų visuomenės perspektyvų su studentais iš kitos visuomenės.

Labai daug gavau iš ERASMUS programų, tiek tuomet, kai buvau išvykusi iš Lietuvos (teko studijuoti Švedijoje, Linkopinge ir Vokietijoje, Mainze), tiek kai grįžusi mentoriavau su čia atvykusiais studentais. Tos draugystės yra tai, ką gavau kaip dovaną, tokią tęstinę (su kai kuriais iš jų bendraujame ir susitinkame iki šiol).

 

Sakykite Egle, kas labiausiai patiko studijuojant sociologiją? Gal kažkokios sociologijos mokslo sritys, metodai? 

Turbūt kvietimas interpretuoti ir kvestionuoti visuomenę yra tai, kas mane labiausiai sociologijoje vilioja ir šiandien. Mano baigiamieji darbai (BA, MA) man padėjo suprasti labiau apie Sovietmečio sistemos socialinius padarinius, kurie leidžia labiau suprasti mūsų, Lietuvos visuomenės specifinę situaciją. Mane visgi labiausiai traukia kokybiniai tyrimo metodai, pusiau struktūruoti ar giluminiai interviu, turinio (content) analizė, focus grupės, kurias, beje, teko ne kartą organizuoti ir darbinėse aplinkose.

 

Ką veikiate šiuo metu? Kokie dalykai jus labiausiai džiugina darbe?

Šiuo metu dirbu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje, vykdome prevencines veiklas, atliekame tyrimus, vedame mokymus akademinei bendruomenei, kuriame įvairias gaires (besiremdami  pozityviomis užsienio šalių patirtimis), kurios prisideda prie Lietuvos (aukštojo) mokslo kokybės gerinimo. Turbūt džiugina tai labiausiai, kad jaučiu prasmę darbe, dirbu Lietuvai ir darbas man patinka.

 

Kaip studijos universitete įtakojo tai, kas esate šiandien?

Iš tiesų sunku įsivaizduoti, kas būtų, jei būtų. Jei būčiau studijavusi ne sociologiją, o ką nors kitą. Tad kaip bebūtų, ta įtaka matyt buvo stipri, nes visgi mano darbinė veikla yra neatsiejama nuo sociologijos ir jos metodų. Tai, kad teko pagyventi įvairiose visuomenėse ir dalyvauti įvairiuose kontekstuose bei juos geriau suprasti visuomenės raidos kontekstuose, man taip pat atrodo neatsiejama nuo sociologijos.

 

Kokių kompetencijų, savybių reikia dabartiniam jūsų darbui?

Darbe reikalinga gebėti atlikti tyrimus, parinkti tinkamiausius metodus vienai ar kitai temai atskleisti, gebėti apibendrinti informaciją, mokėti aprašyti ir interpretuoti duomenis, juos pristatyti visuomenei, rašyti įvairaus pobūdžio tekstus (naujienas, ataskaitas, gaires), komunikuoti ir gebėti diskutuoti įvairiomis kalbomis (tarptautinėse darbo grupėse), gebėti pristatyti tyrimų rezultatus ir kt.

 

Koks yra jūsų gyvenimo Credo?

Kartas nuo karto suskamba kokie žodžiai ar jų junginiai, kurie kurį laiką lydi. Pastaruoju metu man naujai atrastas ir daugiareikšmis „vilkis“. Tai gal šiandienai toks? 😊

 

Ką patartumėte, palinkėtumėte jaunam žmogui, besiruošiančiam studijuoti sociologiją? Kokie džiaugsmai ir rūpesčiai jo laukia?

Man atrodo, jei žmonės ir visa, kas susiję su žmonėmis yra įdomu, kitaip tariant, jei esi smalsus visuomenės ir jos santykių (įvairiais lygmenimis) temoms, tai sociologija yra tau. Galbūt bus visko, bet daugiau džiaugsmų nei rūpesčių. Man atrodo svarbu įsivardinti, kas teikia džiaugsmą ir tai studijuoti.

 

Ko palinkėtumėte sau sekančiais metais?

Atradimų. Supratimų. Vilties.

 

Kalbėjosi Lina Bartusevičienė, VDU Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijos su socialiniais partneriais ir absolventais specialistė