VDU sociologė: „Ateina karta, kuri nėra mačiusi komunistinės sistemos, demokratija jiems – savaime suprantamas dalykas“

„Pastaraisiais metais daugelyje pasaulio šalių yra pastebimas sumažėjęs piliečių pasitikėjimas politinėmis institucijomis bei dalyvavimas politiniuose veiksmuose. Lietuvių, ypač jaunų, susidomėjimas šia sritimi dar mažesnis, todėl save laikyti solidaria pilietine visuomene negalėtume“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologijos katedros docentė Jūratė Imbrasaitė. Pasak jos, per pastarąjį dešimtmetį jaunimo dalyvavimas išaugo tik individualiuose politiniuose veiksmuose, t. y. rinkimuose ir boikotuose. Tačiau jaunų žmonių įsitraukimas į organizacijas bei kolektyvinius protesto veiksmus išliko beveik nepakitęs – tai patvirtina ir apklausų rezultatai.

Skaitykite daugiau…