VDU Socialinių tyrimų centro projekto H2020 projekto baigiamoji konferencija „Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Socialinių tyrimų centras kviečia prisijungti prie baigiamosios tarptautinio tyrimų projekto konferencijos „Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda“, kuri vyks 2021 m. birželio 9 d. nuotoliniu būdu nuo 9:00-17:00 val. Konferencijoje bus apibendrinami Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (H2020) projekto „Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity („Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda: Europos socialinio modelio plėtra, skatinant ekonominį augimą ir demokratinius gebėjimus“)” metu pasiekti rezultatai. Projektą vykdė 7 Europos šalių konsorciumas: VDU Socialinių tyrimų centro tyrėjų komanda (partnerinės dalies vadovas: Jurga Bučaitė-Vilkė), Milano politechnikos universitetas (Italija), Vienos universitetas (Austrija), Varšuvos universitetas (Lenkija), Vakarų Anglijos universitetas Bristolyje (Didžioji Britanija) ir Harokopio universitetas (Graikija).

Tyrimų projekte, kuris įgyvendinamas 2017-2021 m. laikotarpiu buvo siekiama įvertinti ekonominių, demografinių ir politinių veiksnių įtaką sanglaudos politikos įgyvendinimui skirtingose Europos valstybių vietovėse, kurios susiduria su didžiausiais teritoriniais netolygumais. Projekte buvo analizuojami skirtingi vietos lygmens politikos ir socialinių investicijų politikos sprendimai, nukreipti į teritorinių netolygumų mažinimą miesto ir kaimo regionuose. Konferencijoje savo pranešimus skaitys pripažinti miestų vystymo ir plėtros teoretikai prof. Simin Davoudi (Newcastle universitetas) ir prof. Maurizio Ferrera (Milano universitetas), kurie analizuos socialinių investicijų politikos sprendinius regionų vystymui.

Daugiau informacijos apie projektą: www.cohsmo.aau.dk

Klausytojams būtina registracija:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sbrb9QbOb0msPgzxQ2HZNJf1DPE7BsFNiBQ12RbN-c5UMzZFWFg1SFIxODdTT1k1TFpJMTc4Mlg5RC4u&wdLOR=cE3710976-6E8F-4B57-9F21-0A89911E9C54

Konferencijos kalba: Anglų.