VDU SMF studentėms paskirtos reikšmingos vardinės stipendijos!

SVEIKINAME Psichologijos programos ketvirtakursę RASĄ KATINAITĘ, kuriai skirta vardinė Igno Bielevičiaus stipendija! I.Bielevičiaus stipendijos skiriamos studentams už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą. Studentė Rasa, gerai besimokydama, tuo pat metu aktyviai užsiima savanoriška veikla ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: savanoriauja Jaunimo linijoje, yra individualios emocinės paramos savanorė, taip pat grupiniuose pokalbiuose ir savi-pagalbos forumuose. Studentė aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, ruošdama mokslinius straipsnius ar pranešimus konferencijose. Plačiau apie I.Bielevičiaus stipendijų konkursą ir laureatus: https://www.vdu.lt/lt/vdu-studentems-skirtos-vardines-i-bieleviciaus-stipendijos/

 

SVEIKINAME Socialinės antropologijos programos II kurso magistrantę AGNIEŠKĄ AVIN, kuriai Lietuvių fondas paskyrė vardinę Broniaus Bieliuko stipendiją! Studentei Agnieškai stipendija skirta už nuoseklų ir nuolatinį domėjimąsi migracijos procesais, darbo su tautinių mažumų atstovais patirtį, studijų ir mokslinius pasiekimus bei altruistinį įsitraukimą į visuomeninę veiklą. Plačiau apie B.Bieliuko stipendijų konkursą ir laureatus: https://www.facebook.com/watch/?v=399467047963131

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės!