VDU Senato posėdyje įteiktas profesoriaus atestatas ir daktaro diplomai

Vasario 15 d. vyksiame Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje, buvo pagerbti ir įvertinti VDU bendruomenės nariai.

Psichologijos mokslų daktaro diplomai buvo įteikti Modestai Morkevičiūtei ir Eglei Urvelytei, sociologijos mokslų daktaro diplomas buvo įteiktas Rimgailei Dikšaitei.

Profesoriaus atestatas buvo teikiamas VDU SMF Sociologijos katedros profesorei dr. Mildai Ališauskienei.

Sveikiname koleges ir linkime sėkmės tolimesniame moksliniame bei profesiniame kelyje.