VDU rektoriaus sveikinimas bendruomenei Kovo 11-osios proga

Mieli Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės nariai,

Būna, kad priklausyti kažkam yra siekiamybė. Grupei, bendraminčių bendruomenei, tam, kuo tiki ir kas suteikia pilnatvę. Tai yra be galo svarbu. Tačiau kartais būti nepriklausomu yra didžioji laimė ir didysis pasiekimas. Ne priklausyti nuo kažko, o turėti laisvę spręsti, ne paklusti, o būti pilnateisiu, pilnaverčiu ir turinčiu galimybę rinktis. Būtent tai ir švenčiame.

Trisdešimt vienerius metus skaičiuojame nepriklausomybės akimirkas kasmet dar labiau augdami, siekdami, kurdami ir su didžiuliu pasididžiavimu keldami trispalvę. Atsiremdami į istorinę atmintį, semdamiesi patirčių iš atliktų žygdarbių ir drąsiai įgyvendintų siekių, žengiame pirmyn. Tegul šie mūsų žingsniai būna paremti tikrosiomis vertybėmis. Apgalvoti ir nepavaldūs trumpalaikiškumui ir akimirkos blizgesiui.

Džiugu, kad kartu su Lietuvos nepriklausomybe atgijęs bei tapęs laisvu, auga ir stiprėja mūsų Vytauto Didžiojo universitetas. Įkvėptas laisvės troškimo, atsikūręs nepriklausomybės kovų verpete jis tapo laisvos kūrybos, laisvos minties ir laisvo žodžio erdve, kur kuriama Lietuvos ateitis.

Pakilios dvasios ir įkvėpimo – su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Nuoširdžiai
VDU rektorius Juozas Augutis