VDU psichologų bendruomenė kviečia prisijungti

VDU Socialinių mokslų fakultetasVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto (SMF) psichologų bendruomenė gegužę vykusios „Psichologų savaitės“ metu minėjo VDU SMF 25 metų veiklą (fakultetas įkurtas 1991 metais). Be įvairių mokslinių renginių bei susitikimų su absolventais, VDU psichologų bendruomenė surengė akciją „Paleisk liūdesį“, kuria kvietė visus Lietuvos žmones į gyvenimą žiūrėti linksmiau, padėti vieni kitiems išgyventi liūdesį ir su juo atsisveikinti.

VDU psichologų bendruomenė jungia ne tik dėstytojus, bakalauro bei magistro studijų studentus, bet ir absolventus bei socialinius partnerius, kurie aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose: organizuojant mokslines konferencijas, rengiant viešas diskusijas ar paskaitas bei vykdant bendrus projektus.

Dėstytojų kolektyvo nariai šiuo metu vykdo penkis mokslinius projektus, dirba ar savanoriauja Psichologijos klinikoje, teikdami psichologinę pagalbą VDU bendruomenės nariams, organizuoja mokomuosius seminarus ar paskaitas, pasisako visuomenės problemų klausimais žiniasklaidoje.

VDU psichologijos studentai aktyviai naudojasi tarptautinių mainų Erasmus+ programose (psichologijos studentai gali vykti į Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos, Švedijos, Lenkijos universitetus), yra įsitraukę į profesinių organizacijų veiklą – Lietuvos psichologų studentų asociaciją (LiPSA), Europos psichologų studentų asociacijų federaciją (EFPSA) ir aktyviai savanoriauja emocinės paramos veiklose – „Jaunimo linijoje“ ir „Vaikų linijoje“. („Jaunimo linijoje, Vaikų linijoje).

VDU psichologų bendruomenė kviečia prisijungti tuos, kuriems svarbu būti kartu, padėti kitam bei realizuoti save.

Daugiau informacijos  SMF Bendrosios psichologijos ir Teorinės psichologijos katedrų internetinėse paskyrose.