VDU Psichologijos klinikos 20-mečiui paminėti skirta konferencija „Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“

Minėdama savo veiklos 20-metį, 2018 m. gruodžio 7 d. VDU Psichologijos klinika organizavo konferenciją „Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“. Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio konferencija, į kurią susirinko Lietuvos aukštosiose mokyklose psichologinę pagalbą studentams teikiantys psichologai.

Visi konferencijos dalyviai ir pranešėjai pripažino, kad konferencijos tema yra labai aktuali, o konferencija – savalaikė. Tą rodo politikų bei visuomenės susidomėjimas, universitetų jungimosi procesai, aukštųjų mokyklų bei jose psichologinę pagalbą teikiančių specialistų interesas, didėjantys besikreipiančių psichologinės pagalbos studentų skaičiai (kas nėra blogai, o priešingai – geras ženklas, jog jauni žmonės išdrįsta kreiptis ir pasinaudoti jiems siūloma pagalba).

Konferencijos metu, VDU Psichologijos klinikos kolektyvo vardu, įteiktos padėkos žmonėms, kurie prieš 20 metų įkūrė Psichologijos kliniką, ją vystė, teikė psichologinę pagalbą VDU bendruomenei ir už jos ribų:

  • Prof. dr. Antanui Goštautui – už Psichologijos klinikos įsteigimą ir vystymą;
  • Dr. Inai Pilkauskienei – už iniciatyvą ir nuoseklumą kuriant ir plėtojant Psichologijos klinikos veiklas;
  • Dr. Klaudijai Pauliukevičiūtei – už iniciatyvą ir indėlį kuriant ir plėtojant Psichologijos kliniką bei pagalbos studentams vystymą;
  • Dr. Loretai Zajančkauskaitei-Staskevičienei – už vadovavimą Psichologijos klinikai, psichologinio švietimo renginių visuomenei organizavimą bei psichologinės pagalbos VDU bendruomenei teikimą.

VDU Psichologijos klinikos į

kūrėjas prof. Antanas Goštautas sveikino susirinkusius ir pradėjo konferenciją pranešimu apie VDU Psichologijos klinikos ištakas – nuo ko viskas prasidėjo. Lietuvos studentų sąjungos tarybos narė ir VDU Studentų atstovybės prezidentė Greta Šmaižytė pristatė Lietuvos studentų sąjungos vykdyto studentų psichologinės būklės tyrimo rezultatus.

Konferencijoje savo patirtimi dalijosi įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų psichologai: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo centro vyr. psichologė mjr. Rosita Kanapeckaitė, Vilniaus universiteto (VU) Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro psichologė Ieva Vasionytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) psichologė Greta Glizikienė, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU, nuo 2019 m. sausio 1 d. – VDU Žemės ūkio akademijos) psichologė Dovilė Jonušienė, Kauno technologijos universiteto (KTU) psichologė Rūta Kavaliauskaitė, Lietuvos sporto universiteto (LSU) psichologė Oksana Čekavičienė, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Psichikos sveikatos stiprinimo programos vadovė Nijolė Goštautaitė Midttun bei VDU Psichologijos klinikos psichologai doc. dr. Viktorija Čepukienė ir doc. dr. Rytis Pakrosnis.

Konferencijos metu psichologai pristatė Lietuvos universitetuose teikiamas psichologinės pagalbos paslaugas, dalinosi gerąja patirtimi ir kylančiais sunkumais, atliekamų tyrimų rezultatais bei įžvalgomis.

Renginio pabaigoje vyko apskrito stalo diskusija „Psichologinės pagalbos studentams teikimas Lietuvos aukštosiose mokyklose: iššūkiai ir perspektyvos“, kurią moderavo VDU Psichologijos klinikos psichologai: dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė ir doc. dr. Rytis Pakrosnis. Konferencijos svečiai ir dalyviai buvo kviečiami pasivaišinti Psichologijos klinikos 20-mečio tortu.

Tikimės, kad užsimezgęs gražus bendradarbiavimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų psichologų, teikiančių psichologinę pagalbą universitetų bendruomenėms, sėkmingai tęsis ir toliau, siekiant dar didesnės psichologinės pagalbos įvairovės bei paslaugų prieinamumo didinimo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

Konferencijos akimirkos: