VDU Psichologijos klinika kviečia studentus į asmenybės augimo grupę

Grupė skirta vidinio pasaulio vystymui – geresniam supratimui, ką laikome vertingais dalykais savyje ir gyvenime, kas mus trikdo ar suteikia jėgų. Kviečiami studentai, motyvuoti gilintis į save ir kitus. Šio pavasario grupės tema – bendravimas. Stebėsime, kaip save pristatome kitiems, kaip jaučiamės, ko laukiame iš kito. Tyrinėsime, kas mus išgąsdina, kas padrąsina atsiskleisti, kaip mūsų bendravimą keičia šalia esantieji. Grupėje nebus siekiama keisti savo bendravimo būdą – sieksime geriau suprasti ir priimti save tokį, kokiu jau esame.

Grupės susitikimų laikas – pirmadieniais 15:30 – 17:00, vieta – Jonavos 66 – 213. Numatyta 10 kas savaitinių susitikimų. Grupės dydis 10 – 12 dalyvių. Užsiėmimai nemokami. Grupę veda psichologė Loreta Zajančkauskaitė – Staskevičienė. Pirmas susitikimas 2019.02.25 bus skiriamas dalyvių lūkesčių ir galimybių aptarimui, grupės darbo taisyklių pristatymui. Abejojantieji, ar dalyvauti, kviečiami atvykti į pirmąjį susitikimą ir apsispręsti po jo.

                      Norinčius dalyvauti grupėje kviečiame registruotis e-paštu  loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt iki 2019 m. vasario 21 d., nurodykite savo vardą, pavardę, fakultetą ir e-pašto adresą. Norintys pasitikslinti dėl grupės pobūdžio taip pat kviečiami teirautis minėtu e-adresu.

Dalyvavimo grupėje sąlygos:

  • atvykimas į įvadinį pokalbį sutartu laiku;
  • įsipareigojimas lankytis visuose grupės susitikimuose;
  • grupėje negali dalyvauti tie studentai, kuriems L.Zajančkauskaitė – Staskevičienė dėsto ar vadovauja kursiniams/baigiamiesiems darbams.