VDU Psichologijos klinika kviečia studentus į asmenybės augimo grupę

Grupė skirta vidinio pasaulio vystymui – geresniam supratimui, ką laikome vertingais dalykais savyje ir gyvenime, kas mus trikdo ar suteikia jėgų. Kviečiami studentai, motyvuoti gilintis į save ir kitus. Šio pavasario grupės tema – prasmė. Kalbėsimės apie tai, kaip pasirenkame, ką laikyti prasmingais ar neprasmingais dalykais, kaip mus keičia tai, ką pasirenkame ar kad nesirenkame. Daugiau gilinsimės į konkrečius, kasdienius, apčiuopiamus dalykus, vengsime teorijų ir pozityvaus mąstymo. Grupėje mažiau ieškosime atsakymų į klausimus, daugiau tyrinėsime pačius klausimus, mums kylančius apie prasmę – kodėl tokie, kodėl būtent dabar…

Grupės susitikimų laikas – pirmadieniais 15:30 – 17:00, vieta – Jonavos 66 – 213. Numatyta 10 kassavaitinių susitikimų. Grupės dydis 10 – 12 dalyvių. Užsiėmimai nemokami. Grupę veda psichologė Loreta Zajančkauskaitė – Staskevičienė. Pirmas susitikimas 2020.02.17 bus skiriamas dalyvių lūkesčių ir galimybių aptarimui, grupės darbo taisyklių pristatymui. Abejojantieji, ar dalyvauti, kviečiami atvykti į pirmąjį susitikimą ir apsispręsti po jo.

Norinčius dalyvauti grupėje kviečiame registruotis e-paštu  loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt iki 2020 m. vasario 14 d., nurodykite savo vardą, pavardę, fakultetą ir e-pašto adresą. Norintys pasitikslinti dėl grupės pobūdžio taip pat kviečiami teirautis minėtu e-adresu.

Dalyvavimo grupėje sąlygos:

  • atvykimas į įvadinį pokalbį sutartu laiku;
  • įsipareigojimas lankytis visuose grupės susitikimuose;
  • grupėje negali dalyvauti tie studentai, kuriems L.Zajančkauskaitė – Staskevičienė dėsto ar vadovauja kursiniams/baigiamiesiems darbams.