VDU pirmo kurso studentų psichologinės gerovės apklausa

VDU STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS APKLAUSA

VDU Psichologijos klinika kviečia visus VDU pirmo kurso studentus dalyvauti studentų psichologinės gerovės apklausoje!

Ši apklausa – tai VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės stebėsenos dalis, kuria siekiama reguliariai (kiekvienais metais) vertinti VDU studentų psichologinės gerovės lygį bei su ja susijusius veiksnius, kad būtų galima universitete organizuoti savalaikes studentų psichologinę gerovę stiprinančias programas bei teikti rekomendacijas universiteto administracijai dėl studentų gerovės universitete užtikrinimo.

Šiuo metu tyrime kviečiami dalyvauti tik pirmo kurso studentai, tačiau pavasarį kviesime dalyvauti ir kitų kursų studentus!

Apklausa pateikiama Studentų portale. Apklausa aktyvi iki 2023 m. spalio 20 d.

Apklausa yra visiškai anoniminė, o apklausos metu pateikta informacija – visiškai konfidenciali (apklausos rezultatai yra atsieti nuo prisijungimo duomenų).

Kviečiame dalyvauti!