VDU – mokymų programa „Konfliktų mediacija”

Mokymų programos „Konfliktų mediacija“ tikslas – ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų gebėjimą savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninius, tarpgrupinius ir kt. konfliktus, taikant mediacijos metodą, skatinantį konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą. Mediacija padeda valdyti konfliktus ir siekti susitarimo dalyvaujant tarpininkui, kai konfliktuojančioms šalims nepavyksta pasiekti to savo jėgomis.

Mokymuose dalyviai susipažins su mediacijos principais, išmoks taikyti mediacijoje naudojamas technikas sprendžiant konfliktines situacijas savo profesinėje aplinkoje.

Studijuoti kviečiami įvairių sričių (psichosocialinių paslaugų, švietimo sektoriaus, valstybės tarnybos, verslo ir kt.) vadovai ir specialistai, kurie savo darbe susiduria su tarpasmeniniais, tarpgrupiniais konfliktais ir nori išmokti konfliktų mediacijos metodo.

Mokymų apimtis: 60 akademinių valandų.

Baigus programą mokymų dalyviams išduodamas Vytauto Didžiojo universitete registruotas įgytas žinias ir gebėjimus liudijantis pažymėjimas.

Mokymų datos ir struktūra: Mokymo programoje akcentuojamas praktinių gebėjimų ugdymas, analizuojami atvejai iš mokymo dalyvių darbinės patirties, organizuojamos supervizijos.

2021 m. sausio 15 d. I mokymų diena: Susipažinimas su konfliktų mediacijos metodu.
2021 m. sausio 22 d II mokymų diena: Mediacijos procesas ir įrankiai.
2021 m. sausio 23 d. III mokymų diena: Mediacijos taikymo galimybių mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje aptarimas ir praktinių mediacijos gebėjimų lavinimas.
2021 m. vasario 5 d. IV mokymų diena: Supervizija / patirčių aptarimas.

Mokymų programos aprašas

Mokymų kaina: 350 eurų.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu.

Norinčių dalyvauti mokymuose prašome kreiptis el. paštu roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt (pateikiant savo vardą, pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą) iki 2021 m. sausio 11 d.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į VDU Psichologijos katedrą: 8 37 327947; el.paštu roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt