VDU – Majamio universiteto antropologės seminaras

Kovo 7 d., antradienį, 17 val. Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52, 211 aud.) vyks Majamio universiteto (JAV) Antropologijos departamento asocijuotoji profesorė, antropologė dr. Neringa Klumbytė ves seminarą tema: „Kančios politika: jausmai, atmintis ir valstybės galia“.

Antropologai, Joel Robbins (2013) nuomone, ilgą laiką studijavo „kenčiantįjį kitą“, įvairias marginalizuotųjų grupes. Kentėjimas dažnai buvo suvokiamas esantis už kultūros ir politikos ribų, bendražmogiškas, autentiškas, nekvestionuotinas. Kančios ir jausmų antropologijos kontekste, paskaitoje kelsiu klausimą apie kentėjimą kaip politinį reiškinį – kaip galime suprasti kentėjimo ir galios sąsajas analizuojant kentėjimo diskursą, populiarų Lietuvos istorijoje apie pokarį ir dabartinėje viešoje erdvėje?

Remiantis archyviniais ir etnografiniais tyrimais teigsiu, jog kentėjimas yra kuriamas kaip jausminis politinis santykis su savo, šeimos, bendruomenės ir tautos istorija bei valstybe. Valstybinės institucijos bando standartizuoti jausmus, tačiau kaimo bendruomenėje, kurioje buvo atlikti etnografiniai tyrimai, oficiali istorija yra priimama ir kvestionuojama, kartu iškeliant kitas kentėjimo formas ir atskleidžiant nutylėjimus pagrindiniuose kančios naratyvuose.

Apie Dr. Neringą Klumbytę:  

Antropologė, Majamio universiteto Antropologijos departamento asocijuotoji profesorė, Majamio universiteto Havighursto Rusijos ir posovietinių studijų centro mokslinė bendradarbė, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Etninių studijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Ji tyrinėja posovietinį ir pokolonijinį laikotarpį, valstybingumą ir nacionalizmą, žmonių socialines ir politines tapatybes, nostalgijos fenomeną, kasdienybės politiką bei vartojimo kultūrą.

Seminarą organizuoja VDU Socialinių mokslo fakulteto Socialininės antropologijos centras.