VDU lankysis vienas garsiausių pasaulio antropologų – T.H. Eriksenas

Gegužės 7-8 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) lankysis bei viešą paskaitą ir seminarą ves Thomas Hyllandas Eriksenas – vienas garsiausių šiandienos pasaulio antropologų, Oslo universiteto socialinės antropologijos profesorius, Europos socialinių antropologų asociacijos EASA prezidentas (2015-2016), Norvegijos Mokslo akademijos narys.

Universitetui ir visuomenei – pranešimai apie „perkaitusį“ pasaulį

Gegužės 7 d., pirmadienį, 11 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25) vyks vieša profesoriaus paskaita „Perkaitęs pasaulis: antropologija, globalinės problemos ir paspartinti pokyčiai“ (angl. „An overheated world: anthropology, global issues and accelerated change“). Taip pat, tą pačią dieną, 14 val. profesorius ves seminarą „Perkaitimo dimensijos ir atvejai“, kurio metu bus analizuojami identiteto/kultūros klausimai, galios spragos, taip pat aplinkosaugos/klimato klausimai bei antropologijos vaidmuo šiandien.

Pastaruoju laikotarpiu T. H. Erikseno tyrimai koncentruojasi į šiuolaikinio globalizuoto pasaulio įtampas ir kaitos dinamiką nagrinėjant „perkaitimo“ (angl. overheating) fenomeną (knygos „Overheating“ (2016), „Knowledge and Power in an Overheated World“ (2017). Šiuo metu rengiama ir naujausia antropologo monografija apie pramonę ir  „perkaitimą“ Australijoje.

Magistrantams ir doktorantams – praktiniai antropologo seminarai

Gegužės 8 d., antradienį, nuo 11 val. VDU Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25) visų Lietuvos aukštųjų mokyklų  magistrantūros ir doktorantūros studentai dalyvaus į praktiniuose/mokomuosiuose seminaruose, kurių diskutantas – pats antropologas Thomas Hyllandas Eriksenas.

Jų metu jaunieji tyrėjai pristatys savo tiriamuosius darbus, projektus, kuriuose analizuojamos antropologijos ir /ar etnologijos temos. Registracija į seminarą vyksta el. paštu: mykole.lukosiene@vdu.lt.

Plačiau apie T.H. Erikseną

Žymaus antropologo domėjimosi sritys apima identiteto politikas, nacionalizmą, globalizaciją. Profesorius daug dėmesio ir laiko skiria socialinės antropologijos populiarinimui. Jo  knygos  „What is Anthropology“, „Engaging Anthropology“ bei „Small Places – Large Issues“ yra išverstos į įvairias pasaulio kalbas ir naudojamos kaip antropologijos vadovėliai daugelyje pasaulio universitetų.

T.H. Erikseno lauko tyrimai, prasidėję  1986 m. Trinidade ir Mauricijuje, daugiausiai apėmė kultūrinę dinamiką bei socialinius identitetus (knyga „Common Denominators: Ethnicity and the Politics of Compromise in Mauritius“)  bei tarpkultūrinius santykius ir globalizacijos procesus (knygos „Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives; Globalization: The Key Concepts“). 2004-2010 m. jis vadovavo tarpdisciplininei tyrimų programai „Cultural Complexity in the New Norway“,o nuo 2011 iki 2017 tarptautiniam projektui „Overheating“.