VDU lankysis LR vidaus reikalų ministras S. Skvernelis

Vytauto Didžiojo universitete kovo 4 d., penktadienį, viešės LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Susitikimo metu pagal visuomenės apklausas populiariausiu laikomas Lietuvos politikas su universitetu pasirašys bendradarbiavimo sutartį ir dalyvaus dviejose diskusijose: pokalbyje su VDU vadovybe ir susitikime su akademine bendruomene.

Pokalbyje su VDU vadovybe S. Skvernelis aptars regioninę politiką, Lietuvos universitetinio sektoriaus problemas ir jų galimus sprendimus.

„Universitetų plėtros ir augimo fazę (iki 2009 metų) pakeitė studentų skaičiaus ir finansavimo mažėjimo fazė. Šie pokyčiai išryškino studijų ir mokslo kokybės problemas, atkreipė dėmesį į neproporcingai išaugusį programų skaičių, žemus tarptautinius šalies universitetų vertinimus, dar kartą paskatino diskusijas apie kolegijų statusą. Lietuvos švietimo sistemai būtina nauja darnios ir tvarios universitetinio sektoriaus raidos vizija ir strategija, atliepianti šių dienų iššūkius“, – tikina VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Rektoriaus parengtoje sprendimų koncepcijoje įvardinti konkretūs pasiūlymai, kaip šiuos iššūkius reikėtų įveikti – sumažinti  studijų programų skaičių, padidinti studentų srautus, užtikrinti tolygų studijų ir mokslo lygį, atkurti mokytojų rengimo sistemą. Plačiau apie šiuos pasiūlymus ir universitetų situaciją regioniniame kontekste bus kalbama diskusijos metu.

Prieš diskusiją, rektorius prof. J. Augutis ir ministras S. Skvernelis pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuria numatomas abipusiai naudingas bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei žiniomis tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto.

Universitetas, be kita ko, sutartimi įsipareigoja organizuoti mokslinius tyrimus viešojo saugumo, viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros ir valstybės tarnybos temomis, sudaryti sąlygas ministerijai naudotis studijų, mokslo ištekliais, dalyvauti ministerijos darbo grupėse, konferencijose. Tuo tarpu ministerija teiks konsultacijas ir pasiūlymus VDU dėl rengiamų projektų bei studijų programų, sudarys sąlygas studentams atlikti praktiką, o universitetui – naudotis ministerijos tyrimų rezultatais ir ištekliais.

Tą pačią dieną Saulius Skvernelis dalyvaus ir dar vienoje diskusijoje apie šiuolaikinį viešąjį valdymą. Diskusiją, skirtą visai akademinei bendruomenei, ves VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Algis Krupavičius. Diskusija „Šiuolaikinis viešasis valdymas: kokį turime ir kokio reikia?“ vyks kovo 4 d., penktadienį, 14 val., VDU rektorate (K. Donelaičio g. 58).