VDU lankysis dėstytojų ir studentų grupė iš Kopenhagos universiteto

Š.m. kovo 25 – balandžio 1 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedroje lankysis trys Kopenhagos universiteto dėtytojai – profesorė Margit Warburg ir dėstytojai Annika Hvithamar bei Brain Arly Jakobsen bei 20 studentų grupė. Šis vizitas tai daugiau nei dešimtmetį besitęsiančio bendradarbiavimo tarp VDU Sociologijos katedros ir Kopenhagos universiteto Tarpkultūrinių studijų ir regionistikos katedros rezultatas. Šio bendradarbiavimo pagrindas – Erasmus mainų programa, kurios dėka daugiau nei dešimtmetį abiejų padalinių dėstytojai vyksta į dėstymo mainų vizitus, o abiejų padalinių studentai taip pat intensyviai dalyvauja studijų mainų programose.

Minėtas vizitas tai Kopenhagos universiteto Tarpkultūrinių studijų ir regionistikos katedros dėstytojų kartu su Sociologijos katedros vedėja doc. dr. Mildos Ališauskienės parengtas kursas apie religiją Baltijos valstybėse. Vasario 20-27 dienomis M.Ališauskienė Erasmus dėstymo mainų vizito metu skaitė tris paskaitas ir vedė du seminarus šio kurso studentams bei aptarė jų vizito Lietuvoje detales. Kurso metu analizuojamos tokios temos kaip religijos kaita pokomunistinėse visuomenėse, iš socioistorinės perspektyvos apžvelgiami religijos ir valstybės santykiai Baltijos valstybėse, religinės daugumos ir mažumų santykiai, ypatingas dėmesys skiriamas krikščionybės, judaizmo, islamo religinių tradicijų bei praktikų šiuolaikinei raiškai. Vizitas Lietuvoje – šio kurso sudėtinė dalis. Jo metu Kopenhagos universiteto dėstytojai ir studentai aplankys įvairias religines bendruomenes Vilniuje ir Kaune, taip pat lankysis Šiluvoje, Kryžių kalne, Merkinės piramidėje ir Panaros vienuolyne, klausys prof. Egdūno Račiaus paskaitos apie islamą Lietuvoje.

Kopenhagos universiteto dėstytojų ir studentų vizito VDU Sociologijos katedroje metu viešą paskaitą skaitys profesorė Margit Warburg. M.Warburg yra žymiausia Danijos religijos sociologė, jos mokslinių interesų sritys – religija ir migracija, religija ir globalizacija, religija ir demografija, religinės mažumos, pilietinė religija. M.Warburg yra darbo grupės, spręndžiančios įvairių religijų, tarp jų religinės daugumos ir religinių mažumų, klausimus prie Danijos vyriausybės narė. Lankydamasi VDU profesorė skaitys paskaitą apie religijos ir valstybės santykius Danijoje, analizuos pastaraisiais metais daug diskusijų sukėlusias politines iniciatyvas, pavyzdžiui, uždrausti dėvėti burkas.

Kopenhagos universiteto profesorės Margit Warburg paskaita vyks kovo 30 d. 13.40 val. 208 aud. Jonavos g. 66. Paskaita yra vieša.