VDU kviečia mokytis visą gyvenimą su KURSUOK

Mokymasis visą gyvenimą dažnai apipintas įvairiais stereotipais –  kad mokymasis visą gyvenimą skirtas tik perkvalifikavimo siekiantiems asmenims arba vyresnio amžiaus asmenims, taip pat mokymasis visą gyvenimą asocijuojamas tik su formaliuoju išsilavinimu. Tačiau tendencijos rodo, kad vis tik mokytis nuolatos turėtų būti kiekvieno profesionalo gyvenimo dalis. Šiandien mokymasis visą gyvenimą tampa nauja realybe, kurioje galimybių gausa atitiks kiekvieno norinčio mokytis poreikius.

2024 m. startavo nacionalinė suaugusiųjų švietimo platforma – kursuok.lt. Kiekvienas 18–65 m. dirbantis Lietuvos pilietis, norintis mokytis gali gauti net 500 eurų valstybės finansavimo pasirinktai mokymo programai. Tokia galimybė sukuria atvirą mokymosi visą gyvenimą sistemą. Mokymų programų įvairovė pateisins kiekvieno besimokančiojo poreikius, o organizacijoms atsiveria galimybė motyvuoti darbuotojus mokytis.

Vytauto Didžiojo universitetas yra sukūręs visą mokymosi visą gyvenimą ekosistemą, atliepiančią visas amžiaus bei poreikių tikslines grupes: nuo vaikų darželio, gabių vaikų centro „Gifted“ iki Pasaulio lietuvių universiteto. Jau keletą metų sėkmingai įgyvendinamos veiklos įkurtame Profesinių kompetencijų vystymo centre, kuris yra viso Europos universitetų aljanso „Transform4Europe“ kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą ašis. Sukurta pirmoji universitetinė mokymosi paslaugų platforma mokymosiakademija.vdu.lt, kurioje pagal savo domėjimosi sritį, lygį bei norimą mokytis tempą tobulinti savo kompetencijas įvairiuose kontaktiniuose ar nuotoliniuose mokymuose gali  kiekvienas visuomenės narys.

„Mes nebijome iššūkių, mes juos kuriame“ – pažymi VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė. „Šiuolaikinis universitetas turi išeiti iš visų savo patogumų rėmų, būti atviras visuomenei ir aktyviai prisidėti prie ateities visuomenės kūrimo. Buvome pirmasis universitetas Lietuvoje pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su didžiausia pasaulyje mokymosi platforma „Coursera“ ir tokiu būdu ne tik sudarėme sąlygas darbuotojas mokytis pasaulio universitetų teikiamuose kursuose, bet ir integravome į studijas, tokiu būdu dar labiau priartindami studentus prie pasaulinės darbo rinkos. Džiugu, kad pagaliau Lietuvoje atsirado ir nacionalinė mokymosi visą gyvenimą politika bei sukurta sistema, kurioje taip pat dalyvaujame, ir tokiu būdu dar labiau galime prisidėti prie nuolatinės visuomenės transformacijos.“

Nuo kovo 15 d. Vytauto Didžiojo universitetas kursuok.lt platformoje visuomenei siūlo mokytis net  septyniose programose kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.. Visi norintys 18–65 m. dirbantys Lietuvos piliečiai kviečiami mokytis anglų, norvegų, danų kalbų. Taip pat didelio susidomėjimo visuomet sulaukia konfliktų mediacija, skatinanti ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų mediacijos gebėjimus, įgalinančius juos savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninių, tarpgrupinių ir kt. konfliktų mediacijos procesą, skatinant konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą. Šios programos lektoriai padės auginti konfliktų valdymo kompetenciją. Taip pat visuomenė kviečiama aktyviai dalyvauti viešojo kalbėjimo mokymuose. Juose dalyviai galės tobulinti viešojo kalbėjimo ir pristatymo įgūdžius, pavyzdžiui, patrauklių temų formulavimą, įtraukiančio turinio kūrimą, efektyvų vaizdinių priemonių pasirinkimą ir naudojimą, kūno kalbos ir balso valdymo tobulinimą bei emocijų valdymo metodų įsisavinimą. Verslo ir viešojo sektoriaus atstovus bei visus norinčius kviečiame rinktis mokymo programą – „Lyderystė“. Ji parengta pagal transformacinės lyderystės teorijos principus, remiantis humaniško vadovavimo filosofija. Programa siekiama vystyti vadovaujančio personalo lyderystės įgūdžius praktiškai vadovauti darbuotojui ar darbuotojų grupei.

VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro vadovė dr. Aistė Ragauskaitė atkreipia dėmesį, kad tiems, kurie neranda sau tinkamos mokymosi programos, artimiausią pusmetį VDU planuoja pasiūlyti naujas, papildomas programas, susijusias su kūrybiškumo lavinimu, skaitmeninių kompetencijų auginimu bei kitomis aktualiomis temomis. Taip pat visus norinčius ji skatina susipažinti su mokymosiakademija.vdu.lt siūlomomis nemokamomis EDIHLT skaitmeninės transformacijos mokymosi programomis. Jose visuomenė kviečiama dalyvauti dirbtinio intelekto, procesų skaitmeninimo, kibernetinio saugumo, skaitmeninio marketingo bei skaitmenizacijos žemės ūkyje mokymuose.

Kviečiame susipažinti su VDU lektorių siūlomomis mokymų programomis ir registruotis: https://kursuok.lt/mokymai/list/provider/view/vytauto-didziojo-universitetas