VDU kviečia akademinę bendruomenę vienytis protestui

Neprotestuoti dėl aukštojo mokslo politikos būtų amoralu – sugriauta šimtmečius kurta universitetų autonomija, o išlaidos aukštajam mokslui ir studijoms yra mažesnės nei EBPO ir ES vidurkis. Visi akademinės bendruomenės nariai privalome būti solidarūs, nes esminių pokyčių pasieksime tik būdami vieningi.

Pripažįstame, jog pastarųjų dienų administracijos performatyvios akcijos kėlė daug klausimų dėl kovos už bendrąjį gėrį: tarsi protesto nepalaikyti negalima, bet palaikyti irgi, nes pats protestas buvo uzurpuotas. Akademinei bendruomenei ir visuomenei apskritai sukėlė abejonių, ar tai iš tiesų universitetų interesų atstovavimas, ar rinkiminių žaidimų dalis. Pabrėžiame, kad esame už akademinės bendruomenės vieningumą ir priešinsimės politinės valdžios pastangoms mus skaldyti.

Tad pradedame nuo pradžios ir kviečiame jungtis visus universitetus sprendžiant esminius aukštojo mokslo politikos, autonomijos ir finansavimo klausimus bei palaikyti vykstantį Vilniaus ir kitų universitetų bendruomenių protestą.

Reikalaujame pagarbos, pasitikėjimo, orių atlyginimų, darbo santykių ir ne tik. Kviečiame atkurti pilietiškai stiprią universitetų autonomiją.

Siekiame, kad būtų:

  • Peržiūrėtas Mokslo ir studijų įstatymas siūlant pakeitimus, kurie grąžintų realią, o ne deklaratyvią universitetų autonomiją.
  • Peržiūrėtas valstybės finansuojamų studijų modelis.
  • Užtikrinta tvari mokslo ir meno finansavimo politika ir kad finansavimas iki 2025 m. pasiektų 1 proc. nuo BVP. Tyrimai ir inovacijos yra esminė universitetų tarptautinio konkurencingumo ir kokybiškų studijų prielaida. Nors Lietuvos valstybės biudžeto pajamos 2018 m. augo, MTEP finansavimas Lietuvoje mažėjo – šiandien jis siekia vos 0,33 proc. nuo BVP. ES vidurkis – 0,65 proc., Estijoje – 0,69 proc.
  • Peržiūrėta skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarka ir jos nuosekliai didinamos kiekvienais metais. Išlaidomis vidutiniškai vienam studentui per pusę atsiliekame nuo EBPO šalių vidurkio ir siekiame tik 60 proc. atitinkamo Estijos rodiklio.
  • Užtikrintas pažado vykdymas ir patvirtintas biudžetas, kuriame būtų numatytos lėšos dėstytojų atlyginimams pakelti 10 proc. Nuosekliai didinti akademinio ir neakademinio personalo atlyginimus, kad jie būtų konkurencingi ir atitiktų ES vidurkį.

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia visus Lietuvos universitetus suformuoti apvalųjį stalą dėl aukštojo mokslo ateities politikos.

Diskutuokime: info@vdu.lt