VDU ir ASU pasirašė susitarimą dėl integracijos

Specialistus agrosektoriui rengiantis Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) savo partneriais po aukštojo mokslo pertvarkos nori matyti Vytauto Didžiojo universitetą (VDU). Diskusijas apie aukštojo mokslo reformą šie Kauno universitetai keičia realiais darbais.

Šiandien ASU ir VDU atstovai pritarė integracijos susitarimui, kuriuo remiantis buvo sutarta Kaune plėtoti klasikinį, plačios aprėpties, istorines tradicijas ir tarptautinį pripažinimą turintį Vytauto Didžiojo universitetą su autonomiškomis specializuotomis akademijomis, kurių tarpe ASU pagrindu būtų įkurta žemės ūkio, miško, maisto ir kaimo plėtros specializuota akademija.

„ASU yra specializuotas sektorinis universitetas, o derybose su kitais universitetais bendrą junginį pageidavome sudaryti kaip savarankiškas vienetas. Kodėl šie universitetai galėtų būti mūsų partneriais? Žemės ūkis šiuo metu vis labiau skaitmenizuojamos ir robotizuojamas, o VDU turi stiprias tarpdisciplinines studijų programas, todėl matome, kad ši partnerystė padėtų sustiprinti ir žemės ūkio inžineriją, drauge galėtume kurti biotechnologijas – VDU yra vienas lyderiaujančių Lietuvos universitetų šioje mokslų kryptyje. Be to, VDU stiprioji pusė – visapusiškas išsilavinimas, tarptautiškumas – didelis tarptautinių dėstytojų skaičius, net 30 užsienio kalbų, o tai padėtų mūsų absolventams būti konkurencingesniais tarptautinėje darbo rinkoje. Daug sąlyčio taškų galėtų rasti ir VDU Gamtos mokslų bei ASU Agronomijos fakultetai. Galime pasiūlyti modernią infrastruktūrą bendrai tiriamajai universitetų mokslininkų veiklai, todėl išaugtų doktorantų, mokslininkų galimybės dalyvauti dideliuose tarptautiniuose projektuose“, – apie sprendimo jungtis su VDU motyvus kalba ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

Pasak VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio, itin svarbu, kad šis susitarimas yra organiškas, o ne priverstinis ir kyla iš pačių universitetų iniciatyvos: „Tuo, kad universitetai turi konsoliduotis, niekas neabejoja ir nesiginčija – VDU pirmasis pasiūlė valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą dar prieš dvejus metus. Tačiau labai svarbu, kad būtų rasti būdai, leidžiantys kiekvienai aukštajai mokyklai suderinti savo ir valstybės interesus. Tik tuomet, kai visa akademinė bendruomenė pritars vykstantiems veiksmams, galėsime užtikrinti sėkmingą konsolidacijos procesą, o drauge mokslo ir studijų kokybę. Manau, kad metų pradžioje VDU pasirašyta integracijos sutartis su Lietuvos edukologijos universitetu (LEU) ir šiandienos susitarimas su ASU yra puikiausias įrodymas, kaip galima suderinti universitetų ir valstybės interesus“, – įsitikinęs VDU rektorius.

Įvykus susijungimui, Vytauto Didžiojo universitete LEU pagrindu būtų įsteigta VDU Edukologijos akademija, o ASU pagrindu – žemės ūkio, miško, maisto ir kaimo plėtros akademija.

Šiuo metu VDU dėl integracijos taip pat kalbasi su Lietuvos sporto universitetu (LSU). Derybas planuojama baigti per artimiausias savaites.

VDU jau integravo Stasio Šalkauskio kolegiją, susijungė su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetu, įkurdama VDU Muzikos akademiją, sėkmingai pradėjo ir užbaigė derybas dėl jungimosi su LEU, pateikdami LR Seimui Statuto projektą ir reorganizavimo sąlygas.

Šiuo metu Vyriausybei įgyvendinant švietimo reformą Kaune siūloma įkurti vieną klasikinį universitetą, sujungiant visus šiame mieste veikiančius universitetus.

„Jeigu Kaune būtų įkurtas vienas universitetas, tai daugiau nei 60 proc. studijų programų sudarytų technologiniai mokslai. Tai sudarytų prielaidas atsirasti technologiniam, o ne plačios aprėpties universitetui Kaune: pasaulio praktika rodo, kad geriausiuose klasikiniuose pasaulio universitetuose, tokiuose kaip Harvard, Yale, Cambridge, technologijų studijos užima apie 20–30 procentų. Sakyčiau, tai keistas reformos planas. Šiuo metu Lietuvoje vyksta varžybos tarp universitetų ne dėl to, kurio studentams geriau seksis ar  kieno mokslininkai geresni, bet kas ką išstums ir sunaikins. Universitetų likimas – neprofesionalų rankose, siekiant sukurti vienvaldystę, o pinigai skiriami paklusniausiems, tiems, kurie palaiko šiuos absurdiškus Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus siūlymus“, – kalbėjo vienas pirmųjų VDU rektorių prof. Algirdas Avižienis, Kalifornijos universitete (UCLA), kuris pasaulio universitetų reitinguose užima apie 12-ą vietą, pasiekęs aukščiausią distinguished professor laipsnį.

Šiandien, 14 val. ASU rektorius prof. A. Maziliauskas bei VDU rektorius prof. J. Augutis integracijos modelį pristatys LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui.