VDU Edukologijos institute vyko „Mentorystės mokykla“ mokytojams

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Edukologijos institute baigėsi tris mėnesius trukę mokymai, skirti mokytojams, siekiantiems tapti savo jaunųjų kolegų mentoriais – perduoti savo sukauptą vertingą patirtį mokyklose praktiką atliekantiems pedagogikos studentams arba stažuotojams švietimo organizacijose.

„Mentorystės mokykloje“ mokymus vykdė edukologijos, informacinių sistemų, psichologijos ir neuromokslų specialistai – mokytojai galėjo susipažinti su naujausiomis ugdymo inovacijomis moderniausiose VDU IT, neuromokslų, medijų ir kitose laboratorijose.

„Tikimės, kad mentorystės idėjos ir užmegzti ryšiai tarp VDU Edukologijos instituto ir mokyklų, kurių mokytojai dalyvavo „Mentorystės mokykloje“, prisidės prie naujos kartos mokytojų rengimo, o dabartiniams pedagogams leis kurti atviresnes, profesionalesnes erdves mokymuisi darbo vietoje“, – paaiškino VDU Edukologijos instituto vadovė doc. dr. Lina Kaminskienė.

Mokymų organizatorių teigimu, vienas svarbiausių jų tikslų – į šiuolaikinį jaunųjų pedagogų rengimo procesą įtraukti mentorius praktikus, kurie skatintų bendradarbiavimą, grįstą kūrybiškos partnerystės principais.

Trijų mėnesių programoje dalyvavo 23 mokytojai iš VDU „Rasos“ gimnazijos ir kitų šalies švietimo įstaigų. Aktyvų mokymąsi skatinančioje programoje mokymų dalyviai turėjo galimybę  naujai pažvelgti į bendradarbiavimą  profesinėje erdvėje, analizuoti skirtingus mentoriavimo būdus, apsibrėžti asmeninį mentoriaus tobulėjimo kelią, pasitelkiant realius gyvenimiškus pavyzdžius.

Programos metu su mokymų dalyviais bendradarbiavo ir mokymus vedė prof. dr. Saulius Šatkauskas, doc. dr. Lina Kaminskienė, dr. Odeta Norkutė, dr. Asta Lapėnienė, doc. dr. Rasa Naujanienė, dr. Judita Kasperiūnienė, dr. Nora Pileičikienė. Programą administravo Vaida Lukšienė.

Būsimieji mentoriai  plėtojo gebėjimus realizuoti mentoriaus funkcijas, projektuoti ir diegti ugdymo turinio inovacijas, taikyti supervizijos ir ugdomojo vadovavimo būdus, ieškojo veiksmingiausių sąveikos tarp jaunojo pedagogo ir kitų švietimo bendruomenės narių būdų.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos „Mentorystės mokykla“ trukmė – 3 mėnesiai, ją sudarė 107 val. (4 kreditai), iš kurių 42 val. truko kontaktiniai susitikimai, 15 val. – konsultacijos (virtualioje mokymosi aplinkoje), 50 val. – individualus darbas.