VDU Edukologijos akademijoje – pedagogikos studijų naujovės

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įsteigta Edukologijos akademija imasi iniciatyvos siūlyti unikalias, Lietuvoje dar nevykdytas novatoriškas studijas, kurios leis iš karto tapti dviejų ar daugiau dalykų mokytojais. Geriausius specialistus subūrusi akademija mokytojams suteiks visas XXI amžiaus pedagogų kompetencijas, mokomo dalyko išmanymą ir platų, visapusišką išsilavinimą, ugdant užsienio kalbų, technologijų, verslumo, kūrybiškumo ir kitus gebėjimus.

Pasak VDU Edukologijos akademijos docentės Linos Kaminskienės ir profesorės Vilijos Salienės, bendradarbiaujant su švedų, suomių, estų ir šveicarų universitetais, akademijoje bus vykdomas naujos kartos mokytojų rengimas, kurį papildys visiems VDU studentams suteikiamas visapusiškas išsilavinimas pagal Harvardo studijų modelį.

Baltijos šalyse tarptautiškumo lyderiu pripažintas VDU ruoš pedagogus visiems švietimo sistemos lygmenims – pradedant nuo ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir baigiant viduriniu. Tačiau didžiausia, išskirtinė naujovė, kurios mūsų šalyje dar nebuvo – mokomosios pedagogikos studijų programa, kuri leidžia studentams patiems rinktis ir derinti savo studijas taip, kad jas baigus būtų galima tapti dviejų ar net daugiau dalykų mokytojais.

„Ši programa labiausiai orientuota į būsimus pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų dalykų mokytojus – ji įdomi tuo, kad studentams suteikia pasirinkimo laisvę, leidžia patiems projektuoti savo pedagogo karjerą. Studijų pradžioje pasirenkama viena iš keturių krypčių: STEAM (gamtos, fizinių ir technologijos mokslų) ugdymo, kalbų ugdymo, socialinio ugdymo arba meninio ugdymo. Tuomet, kiekvienoje kryptyje atsiveria laisvė derinti, jungti kelias specializacijas arba tęsti gilinamąsias studijas“, – pasakoja doc. dr. L. Kaminskienė.

Pirmosios krypties studentai galės rinktis dvi specializacijas iš siūlomų šešių – chemijos, biologijos, fizikos, informatikos, matematikos arba technologijos, ir po ketverių metų įgis dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikaciją. Pasirinkusieji kalbų ugdymo kryptį, galės rinktis studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką arba anglų kalbos pedagogiką ir dar vieną užsienio kalbą – prancūzų, rusų, vokiečių, italų, švedų, suomių, danų, kinų, japonų, korėjiečių ar vieną iš daugybės kitų.

Trečiosios krypties, socialinio ugdymo, studentai galės tapti dviejų dalykų – geografijos ir istorijos – mokytojais. Tuo tarpu meninio ugdymo kryptyje studentai galės gilinti vienos pasirinktos specializacijos žinias – muzikos, dailės, šokio arba teatro ir kino, su galimybe papildomai pasirinkti gretutines dar vienos menų specializacijos studijas.

Platus išsilavinimas: nuo tarpdisciplininių komandų iki neuromokslų naujovių

„Svarbu pabrėžti, kad visų krypčių studentai galės pasiekti aukščiausią (C1) anglų kalbos lygį, turės bendrų pedagogikos studijų dalykų, pavyzdžiui, psichologijos, specialiosios pedagogikos, įtraukiojo ugdymo, modernios didaktikos, ugdymo planavimo, ugdymo turinio kūrimo. Nesvarbu, kokio dalyko mokytoją rengiame, užtikrinsime, kad jiems visiems būtų suteiktos aukščiausio lygio pedagogo kompetencijos ir platus, visiems universiteto studentams suteikiamas laisvųjų menų (angl. liberal arts) išsilavinimas“, – paaiškina VDU Edukologijos akademijos docentė.

Pasak doc. L. Kaminskienės, naujovių netrūks ir kitose pedagogikos studijose, pradedant nuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas įtraukiajam ugdymui, gamtamoksliniam ugdymui, technologijų taikymui, pažinčiai su įvairiomis ugdymo sistemomis ir geriausiomis pasaulio praktikomis, neuromokslų ir IT naujovėmis.

Būsimi mokytojai šioje programoje dirbs tarpdisciplininėse komandose, semsis patirties iš lingvistų, neurotechnologijų, vadybos ir kitų sričių ekspertų. Programoje nemažas dėmesys skiriamas vaikų kalbos lavinimui, daugiakalbystei, ugdant vaikus iš mišrių, keliomis kalbomis kalbančių šeimų.

Universitetas taip pat siūlys kūno kultūros ir sveikatos ugdymo studijų programą, kurios studentai lygiagrečiai studijuos kūno kultūros ir pedagoginių studijų dalykus, o po studijų galės dirbti bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros ir sveikatos ugdymo dalyko mokytojais, sveikos gyvensenos pasirenkamojo dalyko mokytojais, įsidarbinti įvairiose švietimo ir socialinę-edukacinę paramą teikiančiose įstaigose, vaikų dienos centruose.

Jau pradinėse klasėse – tarpkultūriškumas, technologijos ir pilietiškumas

Kalba išliks išskirtiniu akcentu ir pradinio ugdymo pedagogikos programoje – čia bus skatinamas pagilintas ankstyvas užsienio kalbos ugdymas. Pradinio ugdymo pedagogų rengimas taip pat pabrėš tarpkultūriškumą, saugios ir tikslingos mokymo aplinkos kūrimą, atsakingą technologijų taikymą, ugdymo turinio integravimo strategijas.

„Jau pradinėse klasėse atsiranda situacijų, konfliktų dėl vaikų ar mokytojų teisių, komunikacijos, bendravimo su visuomene, vaikų tėvais – pedagogas turėtų žinoti, kaip elgtis tokiose situacijose. Studijose, bendradarbiaudami su VDU Teisės fakultetu, tam skirsime daug dėmesio, taip pat vykdysime įvairius pilietiškumo projektus, vystysime būsimų mokytojų gebėjimus įsitraukti į bendruomenę“, – žada doc. Lina Kaminskienė.

Bendruomeniškumui taip pat bus skirta ir atskira studijų programa – socialinė pedagogika. Pasak Edukologijos akademijos profesorės dr. Vilijos Salienės, šios studijos rengs plataus išsilavinimo specialistus, kurie sieks suteikti vaikams plačią pasaulėžiūrą, padės prisitaikyti visuomenėje, spręs patyčių ir nelygybės problemas, palaikys ryšius tarp tėvų, mokytojų ir vaikų. Studijų metu įgyjamas itin platus išsilavinimas, gilinantis į sociologijos, psichologijos, filosofijos mokslus, o po studijų galima įsidarbinti įvairiose švietimo, visuomeninėse, vaikų globos ir kitose institucijose, socializacijos ar šeimos centruose, nevyriausybinėse arba savivaldos organizacijose.

„Socialiniai pedagogai siekia užmegzti glaudesnį ryšį su žmogumi, pavyzdžiui, mokykloje neapsiriboti vien žinių perdavimu, puoselėti vertybes, atjautą, draugiškumą, atvirumą, kovą su smurtu, patyčiomis ir nelygybe. Tai itin reikalingi specialistai, padedantys rizikos šeimoms, skurstantiems, neįgaliesiems ir apskritai visiems, susiduriantiems su socialinėmis ar psichologinėmis problemomis“, – pasakoja prof. dr. V. Salienė.

Praktikai – išskirtinis dėmesys

Edukologės teigimu, visose pedagogų rengimo programose akcentuojama galimybė vykdyti praktiką – pavyzdžiui, bakalauro studijose tam iš viso skiriama net 30 kreditų. Dalyvaujant „Erasmus“ tarptautinių mainų programoje, studijas arba praktiką galima vykdyti užsienyje – net 27 ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Turkijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir kitur. Šiemet VDU inicijuos naują mentorystės programą, skirtą mokytojų kvalifikacijos tobulinimui – jos metu studentai galės atlikti praktiką švietimo įstaigose, padedami mokytojo-mentoriaus.

„Bendradarbiausime su Kauno miesto mokyklomis ir darželiais, kad studentai galėtų atlikti kokybišką praktiką, išlaikant nuolatinį ryšį tarp universiteto dėstytojo (praktikos vadovo), studento ir mokyklos mokytojo (mentoriaus). Manome, kad tai yra vienas iš sėkmingų pedagogo parengimo veiksnių – būtent šiame procese išryškėja žmogaus polinkis į šią profesiją, dedami stipriausi pamatai rengiantis mokytojo darbui“, – teigia prof. dr. V. Salienė.

Siekiantiems aukščiausio meistriškumo – papildomos galimybės

Norintiems pasiekti aukščiausią meistriškumą, universitetas siūlo papildomas galimybes maksimaliai patobulinti savo žinias ir gebėjimus: studijuoti individualių studijų programoje „VDU Academia Cum Laude“ ir mokymų programoje „Verslumo akademija“.

„Academia Cum Laude“ yra pagal Harvardo ir Kembridžo universitetų modelius vykdomos individualios studijos su pasirinktu kuratoriumi, tarptautinio lygio ekspertu, kurios leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – gilinant žinias konkrečioje studijų programoje, specializaciją pasirenkant vėliau, arba pasirenkant laisvųjų menų sistemą atitinkančias, platų dalykų spektrą apimančias studijas. Akademijoje įtvirtinta tarpdisciplininių studijų galimybė, kuri leidžia suburti įvairių sričių profesionalus ir gauti geriausią humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sinergiją – pasiekti daugiau, nei leidžia standartinės studijos.

VDU Verslo praktikų centro vykdoma mokymų programa „Verslumo akademija“ yra skirta verslumo gebėjimų tobulinimui – savęs vertinimui, veiklumui, ryšių mezgimui, darbui komandoje, problemų sprendimui, kūrybiškumui. Studentai čia įgyja itin naudingos praktinės patirties: dalyvauja tarpdisciplininėse laboratorijose, stovyklose, išvykose ir gali užmegzti kontaktus su Verslo praktikų centro partneriais, potencialiais darbdaviais – daugiau nei 60 šalies ir tarptautinių įmonių.