VDU Edukologijos akademija – pedagogų rengimo centras

LR Seime praėjusią savaitę dar kartą buvo pristatytas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) parengtas projektas, numatantis bendrą šių dviejų institucijų ateitį. Šįkart visi dalyvavusieji spaudos konferencijoje susitarė dėl bendrų principų: sutelkus mokslinį potencialą, atnaujinti ir stiprinti pedagogikos ir kvalifikacijos tobulinimo studijas viename iš trijų mokytojų rengimo nacionalinių centrų – Kaune, VDU. LEU susijungia su VDU ir tampa VDU Edukologijos akademija. Pereinamuoju laikotarpiu LEU akademinis ir administracinis personalas studentams užtikrins sąlygas kokybiškai studijuoti ir atlikti kitas akademines veiklas Vilniuje.

Toks susitarimas buvo pasiektas LR Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės ir LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) pirmininko akademiko Eugenijaus Jovaišos susitikime su LEU rektoriumi akad. Algirdu Gaižučiu ir VDU rektoriumi akad. Juozu Augučiu. Nauja tai, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija palaiko LEU ir VDU jungimąsi, tikėdama, kad pavyks suformuoti vieną geriausių mokytojų rengimo centrų Lietuvoje. Abu rektoriai laikosi anksčiau priimtų susitarimų ir sieks išsaugoti LEU profesūros, mokslininkų, dalykininkų branduolį.

„Svarbu, jog švietimo reforma pradedama nuo mokytojų rengimo klausimo – privalome suteikti geriausias sąlygas būsimiems pedagogams veikti laisvai ir kūrybiškai, todėl jiems reikalingas platusis išsilavinimas, žinios, leisiančios lengvai įveikti nuolat besikeičiančio pasaulio iššūkius“, – teigia VDU rektorius J. Augutis.

Lietuvoje VDU pedagogikos studijos yra populiariausios tarp stojančiųjų ir turinčios aukščiausius tarptautinius vertinimus (2017 m. duomenys). Šių metų studentų konkursinio balo vidurkis į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas yra net 8,2 balo (VF – 8,9; VNF – 7,6). Konkursiniai stojamųjų balai apskaičiuojami konvertavus mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių pažymių ir/arba stojamųjų egzaminų rezultatus į 10-ties balų sistemą.

Dar prieš dvejus metus pradėtos derybos dėl universitetų integracijos buvo sąmoningas  bendruomenių apsisprendimas, siekiant sustiprinti pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo programas ir klasikinio, artes liberales principais grindžiamo, universiteto modelį.  „Man, kaip rektoriui, buvo svarbu, kad šioje pertvarkoje atrastume pozityvų sprendimą, kuris tarnautų Lietuvos švietimo sistemai, ir būtų atnaujintas mokytojų rengimas mūsų šalyje“, – tikino LEU rektorius A. Gaižutis.

Šiuo metu tarptautinė mokslininkų darbo grupė, bendradarbiaudama su geriausiais šalies tyrėjais ir ekspertais, mokytojais, tobulina pedagogų rengimo koncepciją, kuri apibrėžtų rytojaus mokyklos lūkesčius. Bus siekiama, jog VDU Edukologijos akademija taptų ne tik stipriausiu pedagogų rengimo centru šalyje, bet ir Baltijos šalyse. Jau šių metų pavasarį dėl bendradarbiavimo buvo susitarta su Talino (Estija) ir Turku (Suomija) universitetais: bus organizuojami bendri tarptautiniai projektai, doktorantūros studijos, vyks kiti mokslo ir studijų mainai.

LR Švietimo ir mokslo ministerija finansuos naujojo centro mokytojus rengiančių studijų programų atnaujinimą, naujų kūrimą, mokslinių kompetencijų, ypač jaunųjų tyrėjų, stiprinimą.