Valstybės šimtmečio proga – Seimo apdovanojimas prof. A. Krupavičiui

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto dekanui, politologui prof. dr. Algiui Krupavičiui Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga skiriamas Seimo apdovanojimas už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei. Apdovanojimas politologui Algiui Krupavičiui skirtas už lyginamosios ir viešosios politikos, partijų, partinės sistemos ir rinkimų tyrinėjimus.

A. Krupavičiaus mokslinės veiklos kryptys: lyginamoji ir viešoji politika, partijos, partinės sistemos ir rinkimai, kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai.

Profesorius jau du dešimtmečius jis atlieka tyrimus Londono karališkajame koledže, dėstyti jam yra tekę ne tik Lietuvos aukštosiose mokyklose, bet ir Šiaurės vakarų universitete Čikagoje. VDU jis dėsto nuo 1992-ųjų. Ketverius metus, nuo 1991 m. iki 1995 m., A. Krupavičius ėjo Lietuvos politologų asociacijos prezidento pareigas. Šiuo metu jis jau daugiau nei dešimtmetį yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys ir Europos rinkimų studijos atstovybės Lietuvoje direktorius. 2017 metų gruodį prof. A. Krupavičius perrinktas antrajai kadencijai Europos socialinio tyrimo (EST) Generalinės asamblėjos vicepirmininku iki 2019 m. gegužės 31 d.

Seimas savo apdovanojimą įsteigė 2014 metais, siekdamas įvertinti fizinių ir juridinių asmenų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, stiprinant valstybės ir parlamentarizmo tradicijas, už jų veiklą visuomenės gerovei.