V. Adamkus: būtina atsižvelgti į akademinę bendruomenę

Po to, kai darbo grupė pristatė pasiūlymus dėl universitetų tinklo optimizavimo ir aukštojo mokslo ateities, netyla diskusijos apie tai, kiek universitetų turi likti, kas su kuo turi jungtis, nuo ko viską pradėti. Prezidentas ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Tarybos pirmininkas Valdas Adamkus sako esąs laimingas, kad aukštojo mokslo sistemos reforma pajudėjo iš mirties taško. „Reforma turėjo būti įvykdyta jau mažiausia prieš 15 metų. Deja, man prezidentaujant dėtos pastangos, mano pasisakymai šiuo klausimu nebuvo išgirsti. Gaila, kad per tuos metus mūsų aukštasis mokslas nuklydo į kiekybę, o ne į kokybę“, – sako V. Adamkus.

Nepadarykime klaidų

Prezidento nuomone, geru postūmiu realiai pradėti aukštojo mokslo sistemos reformą buvo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) jau prieš 2 metus abiejų akademinių bendruomenių iniciatyva ir sutarimu pradėti integracijos procesai. „Darbo grupė siūlo iš 14 universitetų palikti 4-6 juos apjungiant. Neabejotinai turime eiti ta kryptimi, tačiau svarbu reformą vykdyti racionaliai, nepadaryti klaidų. Dabar atsirado įvairiausių pasiūlymų ir iškilusius klausimus reikia gerai apsvarstyti“, – tikina V. Adamkus.

Išklausykime universitetų nuomonę, paremkime pradėtą iniciatyvą

Didelį Prezidento susirūpinimą kelia tai, kad kurdama universitetų pertvarkos planą darbo grupė neatsižvelgė į akademinių bendruomenių nuomonę. Grupėje nebuvo universitetų vadovybės atstovų. Nebuvo išklausyti ir diskusijose nedalyvavo tie, kurių likimas yra sprendžiamas. Keista, kad VDU ir LEU jau bebaigiama vykdyti integracija taip pat neminima, nors ja siekiama tų pačių tikslų, kuriuos deklaruoja reformos rengėjai: studijų kokybės gerinimas, aukštųjų mokyklų valdymo optimizavimas, lėšų taupymas.

Būtina išsaugoti Vytauto Didžiojo vardą

„Grupės pasiūlyme Vytauto Didžiojo universitetas yra dingęs, liko tik Kauno universitetas. Jokiu būdu su tuo negaliu sutikti. Istoriniu požiūriu Vytauto Didžiojo universitetas yra pagrindinis Lietuvos universitetas. 1922 metais buvo įkurtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos universitetas Kaune. 1930 metais, minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1989-aisiais VDU atkurtas kaip klasikinis laisvųjų menų (artes liberales) universitetas. Šita simbolika turi išlikti Lietuvos aukštojo mokslo istorijoje, tai mes turime branginti“, – savo požiūrį dėsto V. Adamkus.

Burtis apie humanitarinio profilio universitetą

Kalbėdamas apie Vytauto Didžiojo universitetą Prezidentas pabrėžė, kad svarbu išsaugoti šios aukštosios mokyklos puoselėjamą išskirtinį dėmesį socialiniams bei humanitariniams mokslams, tarpdiscipliniškumui. Šiuolaikiniame pasaulyje labai svarbu rengti ne tik techninių specialybių specialistus, bet ir humanitarus, mokančius analizuoti, mąstyti kritiškai, bendrauti, pristatyti mintis ir idėjas, turinčius lyderių savybių. Verslas vis dažniau ieško būtent tokių, plačios pasaulėžiūros žmonių, nes būtent jie skatina inovacijas. Apie tokį Vytauto Didžiojo universitetą, V. Adamkaus teigimu, ir turėtų burtis kitos Kauno aukštosios mokyklos.