Universitete – amerikiečių sociologo P. Drauso paskaitos

Spalio 2–4 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) viešas paskaitas skaitys sociologas ir etnografas Paulas Drausas iš Mičigano-Dearborno universiteto (JAV). Paskaitas organizuoja VDU Sociologijos katedra (Jonavos g. 66).

Paulas Drausas yra sociologas ir etnografas, dirbantis Bihevioristinių mokslų departamente Mičigano-Dearborno universitete (JAV). Nuo 1992 iki 2000 m. jis dirbo viešosios sveikatos specialistu tuberkuliozės kontrolės srityje Niujorke ir Čikagoje. 2001 m. mokslininkas apgynė daktaro disertaciją Lojolos universitete Čikagoje bei šio tyrimo pagrindu parengė knygą „Consumed in the City: Observing Tuberculosis at Century’s End“ (Temple University Press, 2004).  P. Drauso mokslinių interesų sritys apima sveikatos elgsenos ir socialinio konteksto sąsajų tyrimus bei piktnaudžiavimo įvairiomis medžiagomis skirtumų analizę miesto ir kaimo vietovėse. Naujausiuose tyrimuose daugiausia dėmesio jis skiria kaimynystės, kraštovaizdžio kaitos ir marginalizuotų gyventojų grupių analizei Detroito mieste.

P. Drauso paskaitų tvarkaraštis

Spalio 2 d., 14.15–15.45
Jonavos g. 66–105
Lyginamosios socialinės politikos kurso paskaita apie kultūrą ir socialinę politiką
Spalio 3 d., 11.15–12.45
Jonavos g. 66–105
Sveikatos politikos kurso paskaita apie narkotikų politiką
Spalio 4 d.,10.00–11.00
Jonavos g. 66–204
Susitikimas su doktorantais ir Socialinių mokslų fakulteto darbuotojais
Spalio 4 d., 11.15–12.45
Jonavos g. 66–208
Socialinės atskirties ir nelygybės kurso paskaita „Dizaino vaidmuo mažinant atskirtį: Detroito (JAV) atvejis“

Apie paskaitą „Dizaino vaidmuo mažinant atskirtį: Detroito (JAV) atvejis“

Istoriškai įvairūs dizaino ir projektavimo sprendimai urbanizuotose vietovėse ne tik leido spręsti socialinės nelygybės problemas, bet kartu ją ir skatino. Parkų, gyvenamųjų namų kvartalų bei greitkelių projektai JAV miestuose buvo vertinami įvairiai – viena vertus, jais siekta mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, kita vertus, jie taikyti kaip priemonė izoliuoti skurstančiuosius. Šis dviprasmiškas palikimas labai kontrastuoja su dabartiniu metu populiarėjančia įtraukaus dizaino koncepcija, kuri pabrėžia aplinkos prieinamumo ir pritaikymo svarbą skirtingų socialinių grupių žmonėms. Remiantis dviejų skirtingų šiuolaikinio Detroito vietovių – intensyviai gentrifikuotos ir  industrializuotos – pavyzdžiais, paskaitoje bus diskutuojama apie įtampą tarp socialinės atskirties ir tam tikrų dizaino bei projektavimo sprendimų. Vienas pristatomų pavyzdžių – projektas, kuriuo siekiama pagerbti 1932-ųjų metų Bado Žygį: reikšmingą, bet beveik užmirštą istorinį miesto įvykį. Kitu pavyzdžiu iliustruojama, kaip, remiantis perdirbimo bei žaliosios energijos principais, siekiama sukurti įtraukiančiąją vietinę ekonomiką. Šie pavyzdžiai bus aptarti diskutuojant apie segregacijos ir aplinkosaugos pagrindu kylančio rasizmo, gentrifikacijos bei teisingumo problemas, itin reikšmingas atsikuriančiame Detroito mieste.