Universitetas skyrė paramą SMF Sociologų klubui

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), realizuodamas socialiai atsakingo universiteto modelį, kasmet savo biudžete numato ir konkurso būdu skiria finansinę paramą VDU studentiškų organizacijų projektinėms idėjoms skatinti ir jas įgyvendinti.

Universiteto organizacijoms parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į projekto turinį ir jo atitiktį prioritetinėms veiklos kryptims: darnių santykių su universiteto bendruomene kūrimas ir puoselėjimas; veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis inicijavimas; organizacinės kultūros ir studentiškų tradicijų puoselėjimas; studentiškų organizacijų vaidmuo visuomenės raidai; veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu, koordinavimas.

2023 m. horizontalioji prioritetinė kryptis: veiklų, skatinančių ukrainiečių įtrauktį kūrimas, siekiant dialogo ir ryšio puoselėjimo su universitetu, miestu, šalimi. Tokios veiklos buvo papildomai skatinamos ir remiamos.

2023 m. vasario 13 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso pabaigą buvo pateikta 10 projektų paraiškų. Buvo nuspręsta, jog 6 pateikti projektai bus visiškai arba dalinai remiami universiteto. Bendra  projektų finansavimo suma siekė apie 15 tūkst. eurų.

2023 m. universitetas lėšas skyrė ir VDU SMF Sociologų klubui SOC’kava.

Universitetas susisieks su kiekvienu projektų paraiškos teikėju asmeniškai ir informuos apie procedūras susijusias su projekto rėmimu.