Tyrėjai įgyvendina „Horizontas 2020“ projektą

Gegužės mėnesį VDU Socialinių mokslų fakulteto Socialinių tyrimų centro sociologų komanda pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (H2020) projektą „Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity („Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda: Europos socialinio modelio plėtra, skatinant ekonominį augimą ir demokratinius gebėjimus“)” Nr. 727058.

Projekto pagrindinis koordinatorius yra Aalborgo universiteto Urbanistikos tyrimų institutas iš Danijos. Projekto konsorciume dalyvauja keletas partnerių:  VDU (komandą sudaro Sociologijos katedros dėstytojai: J. Bučaitė-Vilkė, A. Tereškinas, A. Maslauskaitė, dokt. I. Dryžaitė), Milano politechnikos universitetas (Italija), Vienos universitetas (Austrija), Varšuvos universitetas (Lenkija), Vakarų Anglijos universitetas Bristolyje (Didžioji Britanija) ir Harokopio universitetas (Graikija). Projekto konsorciumas džiaugiasi, kad kvietimui „Europe in Changing world/REV_INEQUAL-07-2016: Spatial Justice, Social Cohesion and Territorial Inequalities“ pateikta paraiška pateko į finansuojamų projektų trejetuką, įveikusi didžiulę konkurenciją.

Kaip teigia projekto partnerinės dalies vadovė doc. J. Bučaitė-Vilkė, vienas pagrindinių projekto tikslų yra įvertinti ekonominių, demografinių ir politinių veiksnių įtaką regioninės ir vietos lygmens sanglaudos politikos įgyvendinimui skirtingose Europos valstybių vietovėse, kurios susiduria su didžiausiais teritoriniais netolygumais. Dažniausiai teritorinės nelygybės problema suvokiama kaip urbanizacijos ir didėjančios regionų konkurencijos pasekmė. Urbanistinėse vietovėse kuriasi prielaidos intensyvesnei socialinei-geografinei segregacijai, kurių kontekste tokios sąvokos kaip tolerancija, socialinis teisingumas ar darni vietos bendruomenė tampa tikru iššūkiu.

Vienas iš projekto siekių įvertinti teritorinės sanglaudos politikos priemonių taikymo galimybes susijęs ir su Lietuvos regionų aktualijomis, kur socialinių ir ekonominių netolygumų regionuose pasekmės akivaizdžiai matomos. Atskirose šalies teritorijose gyvenančių socialinių grupių gyvenimo kokybės lygmuo skiriasi ne tik dėl akivaizdžių demografinių, migracijos ar ekonominės plėtros tendencijų, bet ir dėl prieinamumo prie vietos lygmens viešųjų paslaugų infrastruktūros mažėjimo. Dažna kaimiškoji teritorija yra nutolusi nuo kokybiškų viešųjų paslaugų tiek geografinio atstumo, tiek ir paslaugos gavimo prasme. Tarptautinė tyrėjų komanda tikisi pasiūlyti efektyvesnių teritorinės sanglaudos politikos priemonių, bandančių švelninti teritorinius socialinius ir ekonominius netolygumus per vietos lygmens politikos formavimą. Projekto veiklos bus įgyvendinamos iki 2021 metų.

Nuotraukoje: projekto konsorciumo komanda Aalborgo universitete, Kopenhagoje.