TURIME KUO DIDŽIUOTIS!

2022 m. studijas Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė 161 absolventas: 82 bakalauro studijų ir 79 magistro studijų absolventai. Dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus VDU Socialinių mokslų fakulteto absolventus su sėkmingai pabaigtu gyvenimo etapu!

SMF DIPLOMAI 2022

Diplomų įteikimo šventės metu, Socialinių mokslų fakulteto absolventams, kartu su diplomais įteikti:

  • 24 Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus prof. dr. Juozo Augučio padėkos raštai (už puikius studijų rezultatus, aktyvią mokslinę veiklą, aktyvų dalyvavimą viešinant studijų programas ir dalyvavimą studijų programos komiteto veiklose, prasmingą profesinę ir visuomeninę veiklą, bendruomeniškumą, savanorišką veiklą, įsitraukimą į aktyvią meninę veiklą ir kt.).
  • 15 gretutinių studijų pažymėjimų (4 Verslumo akademijos; 4 Marketingo; 2 Verslo administravimo; Psichologijos; Prancūzų kalbos ir diplomatijos; Katalikų teologijos; Religijos pedagogikos; Viešosios komunikacijos).
  • 8 Pietų Ilinojaus universiteto antropologijos magistrantūros studijų sertifikatai.
  • 1 Vytauto Didžiojo universiteto absolvento ženklelis ir Antano Kulakausko knyga „Pirmoji lietuviška ALMA MATER: trumpa klasikinio universiteto Kaune istorija“.

Sveikiname ir didžiuojamės, mieli absolventai!

Dalinamės įamžintomis šventės akimirkomis ir kviečiame absolventus nepamiršti savosios Alma Mater, Jūs visada esate ir būsite laukiami savo Fakultete!

 

Visada Jūsų,

Socialinių mokslų fakultetas