Tarptautinis VDU seminaras apie alkoholio įtaką

restaurant-people-alcohol-barGegužės 26-27 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Demografinių tyrimų centras organizuoja tarptautinį seminarą „Alcohol-related losses and policy responses in Lithuania and neighbouring countries”, kurio metu bus nagrinėjama didelio mirtingumo dėl alkoholio vartojimo problema Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

„Rengiamo tarptautinio seminaro tikslas – aptarti naujausias mokslo žinias apie su besaikiu alkoholio vartojimu susijusius demografinius nuostolius ir jų veiksnius bei identifikuoti antialkoholinių priemonių efektyvumą Vidurio ir Rytų Europos regione“, – seminaro svarbą pristato VDU Demografinių tyrimų centro ir Vokietijos Makso Planko demografinių tyrimų instituto mokslininkas dr. Domantas Jasilionis.

Lietuva – viena daugiausiai suvartojančių alkoholio šalių

Nepaisant neseniai pasiekto, su alkoholio vartojimu susijusio mirtingumo mažėjimo, daugelyje Vidurio ir Rytų Europos valstybių ši problema išlieka tarp pagrindinių grėsmių visuomenės sveikatai. Lietuvai, kuri iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių išsiskiria trumpiausia vyrų vidutine gyvenimo trukme, besaikio alkoholio vartojimo ir jo pasekmių problema yra itin aktuali. „Demografiniai ir epidemiologiniai tyrimai rodo, kad su alkoholio vartojimu susijusios mirties priežastys (kepenų cirozė, alkoholinė kepenų liga ir apsinuodijimai alkoholiu) didele dalimi lemia itin aukštus darbingo amžiaus vyrų mirtingumo rodiklius bei su šios problemos mastais susijusius didžiulius demografinius ir ekonominius praradimus“, – situaciją pristato VDU Demografinių tyrimų centro vadovė prof. V. Stankūnienė.

VDU demografų atliekami gyventojų mirtingumo diferenciacijos vertinimai atskleidė, kad su besaikiu alkoholio vartojimu susijusios mirtys iš esmės koncentruojasi tam tikruose Lietuvos visuomenės segmentuose, o ypač – žemiausio išsilavinimo, bedarbių, dirbančių nekvalifikuotą rankinį darbą ir gyvenančių ne santuokoje vyrų grupėse. Itin nepalanki mirtingumo situacija šiose grupėse išlieka svarbia kliūtimi siekiant tvaresnių Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčių ateityje.

DSC_9960

Naujausi Pasaulio Sveikatos Organizacijos ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiami alkoholio vartojimo duomenys rodo, kad Lietuva priklauso daugiausia alkoholio suvartojančių šalių grupei. „Reikia pastebėti, kad aukšto bendrojo alkoholio suvartojimo kontekste Lietuva išsiskiria ir itin žalingu sveikatai besaikio alkoholio vartojimo modelio (kai per vieną kartą suvartojamos didžiulės alkoholio dozės) paplitimu“, – šalies problemą įvardija D. Jasilionis. Toks alkoholio vartojimo modelis, kuris yra paplitęs ir kitose posovietinėse šalyse, lemia ne tik didelį mirtingumą nuo tiesiogiai su alkoholiu susijusių mirčių (pvz. kepenų cirozės), bet yra  siejamas ir su itin aukštu smurtinių mirčių lygiu visose regiono šalyse.

Lobistų įtaka plotiniams sprendimams

Tyrimai rodo, kad dauguma Lietuvoje vartojančių alkoholį vartoja namuose, o ne viešojo maitinimo įmonėse, todėl alkoholio prieinamumas mažmeninės prekybos vietose yra viena iš svarbių Lietuvoje suvartojamo didžiulio kiekio alkoholio priežasčių. Seminaro dalyvės, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros docentės, alkoholio kontrolės politikos tyrėjos dr. Ilonos Tamutienės nuomone, tai susiję ir su alkoholio pardavimo licenzijų išdavimo tvarka ir alkoholio pardavimo kontrolės stoka, ypač šias licenzijas išduodant neterminuotam laikui. „Yra įstatymas nepardavinėti alkoholio naktį, bet taip pat žinome, kad veikia licencijuoti naktiniai barai, kuriuose pardavinėjami alkoholiniai gėrimai gerti vietoje, bet juose nusipirkto gėrimo niekas nedraudžia išsinešti…“, – alkoholio lobistų įtaką valstybiniams sprendimams įvardija doc. dr. Ilona Tamutienė. Anot tyrėjos, visiems suprantamas teiginys, kad pardavimai didina pelną, o didėjantys pardavimai didina vartojimą.

DSC_9978

VDU Demografas D. Jasilionis taip pat teigia, kad nors kovos su alkoholiu politikos programos valstybėse atnaujinamos ir dar labiau stiprinamos, veiksmingiems vartojimo mažinimo procesams trukdo įvairūs lobizmo atvejai. „Alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimas susiduria su didžiuliais iššūkiais politiniu lygmeniu – nepakankamu alkoholizmo problemų masto suvokimu bei alkoholio pramonės atstovų lobizmo įtaka“, –  atskleidžia ekspertas.

Seminare – žymiausi Europos mokslininkai

Tarptautinio seminaro sesijos metu pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, dirbantys demografijos, epidemiologijos, alkoholio kontrolės politikos ir visuomenės sveikatos srityse. Įvairius probleminius socialinius, geopolitinius, ekonominius, kultūrinius veiksnius alkoholio vartojimui aptars Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Estijos, Čekijos Respublikos, Vokietijos, Nyderlandų, Baltarusijos ir Rusijos mokslininkai.

Vienas svarbiausių pranešėjų – prof. David Leon (Londono higienos ir tropinės medicinos mokykla) yra vienas žymiausių pasaulyje epidemiologijos mokslo ekspertų, daugelio tarptautinių tyrimų apie besaikį alkoholio vartojimą ir kitus gyventojų sveikatos veiksnius Vidurio ir Rytų Europoje autorius, leidinio „International Journal of Epidemiology” ir daugelio kitų tarptautinių epidemiologijos mokslo žurnalų redkolegijų narys. Prof. D. Leon pagrindinės tyrimų sritys susijusios su alkoholio vartojimo problematika pokomunistinėse valstybėse.

„Seminaro metu apibendrinti nauji tarptautiniai moksliniai duomenys suteiks naujų vertingų žinių Lietuvos ir kaimyninių šalių tyrėjams bei viešosios politikos vykdytojams“, – teigia dr. D. Jasilionis, aptariamos tolesnio mokslinio bendradarbiavimo galimybės tarptautinių projektų rėmuose.

Tarptautinis seminaras „Alcohol-related losses and policy responses in Lithuania and neighbouring countries” yra VDU Demografinių tyrimų centro vykdomo projekto „Demografinių mokslinių tyrimų ir tarptautinio (regioninio) mokslo tyrimo tinklo stiprinimas“ dalis. Šio projekto tikslas – stiprinti VDU Demografinių tyrimo centro atliekamus demografinių procesų tyrimus, inicijuojant ir plėtojant tarptautinius palyginamuosius tyrimus bei mokslinių tyrimų tinklus. Seminaras finansuojamas VDU Mokslo fondo lėšomis.

Tarptautinio seminaro organizatoriai kviečia dalyvauti mokslininkus, politikos analitikus, socialiai atsakingo verslo atstovus, dirbančius su alkoholio vartojimo problemomis, socialinius darbuotojus, žurnalistus diskutuoti ir dalintis patirtimis apie galimas sėkmingas alkoholio vartojimo prevencijos programas.

Seminaro laikas:

Gegužės 26 d. 9 val. 30 min. – 17 val. 45 min.;

Gegužės 27 d. 9 val. 30 min – 12 val. 15 min.

Seminaro vieta:

Viešbutis „Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, Vilnius.

Seminaras nemokamas. Vietų skaičius ribotas.

Kontaktinė informacija registracijai:

Daumantas Stumbrys

El. paštas: dstumbrys@gmail.com

Seminaro programa