Tarptautinis seminaras, šeimos politikos ir gimstamumo pokyčių Lietuvoje ir Baltarusijoje aptarimui

Š.m. lapkričio 19 d. Vilniuje vyks Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro
organizuojamas tarptautinis seminaras apie šeimos, šeimos politikos ir gimstamumo pokyčius
„Šeimos politika, šeima ir gimstamumas: įvairios trajektorijos – panašūs rezultatai?“

Seminaro tikslas aptarti labai aktualias Lietuvai ir kaimyninėms šalims išliekančio žemo gimstamumo
problemas prieštaringų šeimos instituto ir šeimos politikos pokyčių kontekste.
Seminare, kuris rengiamas tarptautinio projekto „Baltarusijos ir Lietuvos šiuolaikinės
demografinės problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą“ (įgyvendinamas
tarpvalstybinės Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalio bendradarbiavimo
mokslo ir technologijų srityje programos rėmuose, remiant Lietuvos mokslų tarybai)
pranešimus skaitys mokslininkai-demografai ir viešosios politikos ekspertai iš Lietuvos,
Vokietijos ir Baltarusijos.

Tarptautinis seminaras vyks 2018 m. lapkričio 19 dieną 11:00-16:00 val. Vilniaus miesto
savivaldybės Tarybos kolegijos salėje (Konstitucijos pr. 3, 20 aukštas, LT-09601 Vilnius).

Seminaro programa

 

Tarptautinio seminaro organizacinis komitetas
Vadovė:
Prof. Vladislava Stankūnienė (VDU Demografinių tyrimu centras)
Nariai:
Dr. Domantas Jasilionis (VDU Demografinių tyrimu centras / Makso Planko demografinių
tyrimų institutas, Vokietija)
Dovilė Galdauskaitė (Vilniaus universitetas / VDU Demografinių tyrimu centras)
Asmuo kontaktams:
Dovilė Galdauskaitė
Tel.: +370 634 58029
El. paštas: dovile.galdauskaite@gmail.com