Tarptautinė leidykla išleido VDU tyrėjų knygą apie branduolinį turizmą

Pripažinta tarptautinė leidykla „Peterlang International Publishing“ išleido Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų parengtą 380 puslapių monografiją apie atominį/branduolinį turizmą „Learning the Nuclear: Educational Tourism in (Post)Industrial Sites“ (knygų serija „Baltische Studien zur Erziehungs und Sozialwissenschaft“). Leidinio redaktorė – prof. Natalija Mažeikienė.

Šioje atviros prieigos knygoje, parengtoje EDUATOM projekte,  nagrinėjamas industrinis ir  atominis paveldas bei pristatomas didelės apimties mokslinis tyrimas  Lietuvos ir kitų šalių atominėse elektrinėse, atominio paveldo objektuose (Černobylio muziejus Kijeve, Černobylio zona), atominio miesto Visagino aplinkose, Vokietijos industrinio paveldo vietose.  Ši knyga – tai kelių disciplinų jungties rezultatas: ugdymo mokslų, paveldo ir kultūros studijų, sociolingvistikos, turizmo ir informatikos.

Knygos bendraautorės prof. dr. Natalija Mažeikienė ir  doc. dr. Eglė Gerulaitienė nagrinėja „Torness“ (JK) ir Ignalinos atominių elektrinių, Černobylio muziejaus ekspozicijas.  Doc. dr. Linara Dovydaitytė knygoje rašo apie sovietinį industrinį palikimą  kaip rezonansinį  paveldą, pristatomą  muziejuose ir istorijos vadovėliuose. Prof. dr. Ineta Dabašinskienė tyrinėja Visagino lingvistinį kraštovaizdį ir sociokultūrines transformacijas. Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė rašo apie  industrinį turizmą ir poindustrinį kraštovaizdį Vokietijoje ir Iganalinos atominės elektrinės regione.

Prof. dr. Lina Kaminskienė leidinyje nagrinėja edukacinio turizmo vaidmenį realizuojant ugdymą už mokyklos ribų ir pasitelkiant Visaginą  kaip edukacinės aplinkos atvejį.  Doc. dr. Judita Kasperiūnienė gilinasi į branduolinės energijos virtualųjį ugdymą ir turizmą. Doc. dr. Odeta Norkutė kartu su Natalija Mažeikiene  analizuoja energetinio raštingumo ugdymą mokykloje ir už mokyklos ribų. Antropologijos ir turizmo studijų mokslininkė iš Lenkijos Jogailos universiteto doc. dr. Magdalena Banaszkiewicz atskleidžia turizmo Černobylio zonoje populiarumą.

EDUATOM projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).