Taikomosios sociologijos magistrantūra ir teatras?

Ar esate pagalvoję, kad sociologijos studijos gali sietis su teatru ir aktoryste? Kaip sociologija gali padėti atrasti aktoriui būdą susikurti savo unikalią atlikimo techniką? Mūsų pašnekovė Renida Baltrušaitytė – Taikomosios sociologijos magistrantūros studentė atskleidžia, kaip sociologijos studijos jai padeda įsigilinti į vaidmenis bei perteikti savo poziciją į analizuojamą socialinę problemą.

 

  • Kas davė postūmį rinktis Taikomosios sociologijos magistro studijas?

Manau, kad mane užkabino Sociologijos bakalauro studijos ir būtent jos paskatino rinktis Taikomosios sociologijos magistrą. Taip pat dar vienas paskatinimas buvo anglų kalba dėstomi dalykai, o tai leidžia lavinti kalbą. Beje, aš net negalvojau, kad magistro studijos labai skirsis nuo bakalauro ir likau džiugiai nustebinta, kuomet pamačiau teigiamus pokyčius. Magistro programoje dėstytojai dar įdomiau ir giliau perteikia žinias. Dabar dažnai sakau, kad magistro studijos man labiau patinka negu bakalauro.

  • Kas tave labiausiai žavi studijose?

Man patinka, kad studijose yra galimybė parodyti savo iniciatyvą ir kūrybiškumą: dėstytojai skatina studentus atlikti savo darbus ne tik įdomia ir aktualia tema, bet ir nepatingėti sugalvoti, kaip kūrybingai juos pateikti.

  • Kokiam moksleiviui patiktų sociologijos studijos?

Sociologiją reikėtų studijuoti tokiam žmogui, kuris niekuo nepasitiki, kuriam reikia pirma patikrinti faktus ir tik tuomet jis gali patikėti žmogaus išsakoma pozicija. Taip pat žmogui, kuris nori pažinti įvairius požiūrius. Beje, galiu įvardinti ir žmogų, kuriam nepatiktų šios studijos. Tai būtų žmogus, kuriam nepatinka mąstyti, analizuoti, kuris priima aplinką be gilesnio požiūrio.

  • Tuomet galima teigti, kad sociologijos studijos formuoja gilesnį požiūrį į gyvenimą?

Taip. Netgi gali atrodyti, kad sociologai per rimtai žiūri į daugumą socialinių reiškinių, tačiau iš kitos pusės, sociologas gali matyti problemą labai ramiai. Nors visuomenėje ji ir nušviečiama labai pilkomis spalvomis, tačiau sociologas žino, kad yra daugiau šio reiškinio spalvų ir išlieka adekvačiai ramus.

  • Priklausai teatro studijai „Teatronas“, taigi laisvalaikiu esi aktorė. Kokia sąsaja slypi tarp tavo laisvalaikio veiklos ir studijų?

Kai atsibosta mokslai, susitelkiu į teatrą, o kai atsibosta teatras – susitelkiu į mokslus (juokiasi). Man sociologijos studijos padėjo išvystyti būdą prieiti prie vaidmens. Galbūt kitoje teatro organizacijoje, kurioje yra tradicinis požiūris į teatrą, man nepavyktų pritaikyti šios darbo technikos. „Teatrone“ mes daugiau kalbame visuomenei aktualiomis socialinėmis temomis, todėl, man, kaip sociologei besidominčiai įvairiomis socialinėmis temomis, tai suteikia galimybę per atliekamą vaidmenį perteikti savo poziciją į jas. Teatras man tampa praktine niša, kur aš galiu perteikti savo žinias ir taikyti analitinį mąstymą.

  • Niekada nebūčiau pagalvojus, kad teatras gali sietis su sociologija….

Tikrai gali, teatras yra socialus, jis nori perteikti tam tikrą požiūrį į socialinius dalykus. Teatro organizacija leidžia žiūrovui pateikti intelektualią poziciją, žinoma, ne mokslinius faktus perteikiant, bet per emocijas. Taigi teatras tampa gražia pakuote, kuri leidžia perteikti intelektualią analizę. Netgi galiu teigti, kad žmonės yra labiau teigiamai linkę vertinti teatre pateikiamą požiūrį į socialinę problemą, negu sociologų pateikiamas analizes. Žiūrovas iš teatro siekia išsinešti gilesnę mintį.