Senato posėdyje pagerbti VDU SMF bendruomenės nariai

Bendruomenės nariai

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų Lietuvos dvasė! Toks mūsų troškavimas ir noras“ – J. Basanavičius, 1883

Minėdami 105-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines ir švęsdami 101-ąjį Lietuvos universiteto gimtadienį džiaugiamės Socialinių mokslų fakulteto bendruomenės nariais, kurie buvo pagerbti iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje. Psichologijos katedroje dirbančiai dr. Kristinai Kovalčikienei įteiktas docento atestatas, pažymintis suteiktą docento pedagoginį vardą. Socialinio darbo bakalauro programos ketvirtakursė Gustė Abromavičiūtė apdovanota VDU vardo Garbės stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą. Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją Alma Mater Lietuvai ir Pasauliui. Diplomas ir ženklas įteiktas jaunajam daktarui Vidmantui Vyšniauskui (vadovas prof. dr. Vytis Čubrinskas), kuris socialinių mokslų srities disertaciją tema „Pietryčių Lietuvos gyventojų etninis ir nacionalinis identifikavimas“ apgynė 2022 m. Sociologijos katedroje.

Sveikiname ir didžiuojamės!

Kristina Kovalčikienė