VDU studentų psichologinės gerovės apklausa

VDU studentų psichologinės gerovės apklausa

VDU Psichologijos klinika kviečia visus studentus dalyvauti VDU studentų psichologinės gerovės apklausoje!

Apklausoje kviečiami dalyvauti visi VDU studentai (visų studijų pakopų, visų kursų).

Ši apklausa – tai VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės stebėsenos dalis, kuria siekiama reguliariai (kiekvienais metais) vertinti VDU studentų psichologinės gerovės lygį bei su ja susijusius veiksnius, kad būtų galima universitete organizuoti savalaikes studentų psichologinę gerovę stiprinančias programas bei teikti rekomendacijas universiteto administracijai dėl studentų gerovės universitete užtikrinimo.

Apklausa pasiekiama Studentų portale. Prisijungimui naudokite savo prisijungimo prie Studentų portalo duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį). Apklausa yra visiškai anoniminė, o apklausos metu pateikta informacija – visiškai konfidenciali. Prisijungimo duomenys reikalingi tik tam, kad apklausoje dalyvautų tik VDU studentai ir tik vieną kartą einamaisiais metais (išskyrus pirmo kurso studentus, kurie kviečiami dalyvauti apklausoje šiais mokslo metais du kartus – tik įstojus ir dabar). Apklausos rezultatai yra atsieti nuo prisijungimo duomenų.

Kiekvieno studento dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus!