Pasirašyta „Kartų ir lyčių programos“ Konsorciumo sutartis

Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė „Kartų ir lyčių programos“ (Generations and Gender Programme – GGP) Konsorciumo sutartį ir kartu su dešimt Europos lyderiaujančių mokslo institucijų tapo Konsorciumo valdybos nariu.

„Kartų ir lyčių programa“ (GGP) yra mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuria siekiama kurti mokslininkams ir politikos kūrėjams būtinus  aukštos kokybės duomenų rinkinius apie šeimų ir individų gyvenimo kelio trajektorijas, demografinę šeimos raidą ir  prisidėti prie aktualių visuomeninių ir viešosios politikos iššūkių sprendimo.  GGP startavo dar 2004 m., jame dalyvauja virš 20 Europos ir pasaulio šalių. GGP yra Europinio Mokslinių tyrimų infrastruktūrų Kelrodžio dalis.

GGP dėmesio centre yra klausimai susiję su lyčių ir kartų santykiais šeimoje ir visuomenėje, darbo ir šeimos organizavimu, šeimų kūrimu ir raida, vaikų susilaukimu bei auginimu,  suaugusių tėvų ir vaikų santykiais. GGP kaupia kontekstinius ir apklausų duomenis. GGP apklausos išsiskiria longitiudiniu dizainu, didelėmis imtimis, palyginamumu, o tai suteikia unikalias galimybes nagrinėti individų socialinį ir demografinį elgesį. Lietuva į GGP įsijungė dar 2004 m., įgyvendino dvi tyrimo bangas 2006 m. ir 2009 m.

GGP Konsorciumo valdyba yra svarbiausias MIT valdymo organas. Įsijungdama į Konsorciumo valdybą VDU įneš savo indėlį sprendžiant infrastruktūrai ir jos raidai aktualius tyrimų turinio, metodologinius, MIT organizacinius klausimus. VDU infrastruktūroje atstovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.

Bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės savivaldybe

Gegužės 3 d. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu, atstovaujamu rektoriaus prof. Juozo Augučio. Savivaldybės diskusijoje apie pedagogų ir specialistų mokyklose trūkumą dalyvavo ir VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Aurelija Stelmokienė. Suprasdami augantį mokyklose dirbančių psichologų poreikį, Marijampolės savivaldybės vadovai imasi veiksmų – nuo rugsėjo savivaldybės biudžeto lėšomis apmokės Mokyklinės psichologijos magistro studijas 2 specialistams.

Daugiau skaitykite čia: https://www.vdu.lt/lt/vdu-pasirase-bendradarbiavimo-sutarti-su-marijampoles-savivaldybe/