VDU skiria stipendijas talentams ir asmenybėms ugdyti

Studentai

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), siūlantis plačiausios aprėpties studijas Lietuvoje, didžiuojasi ne tik savo mokslo koncepcija, grįsta artes liberales modeliu, bet ir studentais, kurie jau nuo pirmo kurso čia turi visas galimybes įgyvendinti savo svajones. Asmenybėms ir talentams atskleisti VDU yra sukūręs visą ekosistemą, kurios viena iš dalių – pirmakursių stipendijų fondas, skatinantis jaunuosius talentus ir remiantis finansinių galimybių studijuoti neturinčius studentus.

Stipendijų fondas – ugdyti talentams ir mažinti socialinę atskirtį

„Studentas mums yra pats svarbiausias, viskas sukasi apie jį. Dėka unikalaus studijų modelio ir puoselėjamų vertybių, kiekvienas studentas universitete turi galimybes plėtoti savo talentą bet kurioje srityje“, – anot VDU Studijų prorektorės dr. Simonos Pilkienės, paskatinti ir padėti jaunimui pasiekti savo užsibrėžtų tikslų ir prisidėti prie išsilavinusios visuomenės vystymo – yra viena iš VDU pamatinių vertybių, kurias perdavė iki šiol šiomis idėjomis gyvenantys JAV lietuviai – profesūra, atkūrę universitetą pagal Vakarų pasaulio idėjas ir artes liberales modelį.

VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė

Pirmakursių fondas įkurtas VDU iniciatyva, siekiant padėti jauniesiems talentams siekti savo užsibrėžtų tikslų universitete, kuriame jų laukia plačiausios galimybės. Pirmu prioritetu pasirinkusiems VDU ir įstojusiems į valstybės finansuojamas studijas bei turintiems maksimalius įvertinimus (100 balų) už valstybinius egzaminus ir kurių konkursinis balas didesnis nei 9 (9,5 jei yra stojamasis egzaminas) bus skiriamos 1000 eurų stipendijos moksliniams tyrimams ar kitai veiklai skirtai talentams ugdyti. Studentams, kurių konkursinis balas didesnis nei 8,5 – skiriamos 500 eurų stipendijos, o kurių balas ne žemesnis nei 8 – 250 eurų stipendijos. Negavusiems maksimalių įvertinimų už valstybinius egzaminus, tačiau kurių konkursinis balas ne mažesnis nei 9 (9,5 studijų programose, kurių konkursinį balą sudaro stojamasis) skiriama 500 eurų dydžio stipendija.

Pasak Studijų prorektorės, VDU, kaip socialiai atsakinga institucija, deda visas pastangas socialinei atskirčiai mažinti ir siekia sudaryti sąlygas visiems norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą.

„Pasaulį ištikus COVID19 pandemijai pastebėjome, kad aukštasis mokslas tapo dar mažiau prieinamas Lietuvos regionų jaunimui, kuris neturi galimybių pasiekti aukščiausių mokymosi rezultatų ir gauti valstybės finansavimą studijoms. VDU bendruomenės ir mecenatų dėka įstojusiems į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijas, bus skiriamos stipendijos studijų kainai padengti“, – teigia dr. S. Pilkienė.

Jei stojančiojo konkursinis balas ne žemesnis nei 7 – gali būti skiriama 100 proc. studijų kainos stipendija, jei ne mažesnis nei 6 – 50 proc. dydžio stipendija studijų kainai padengti.

VDU taip pat iki šiol veikia iškilių Universiteto profesorių ir mecenatų įkurti stipendijų fondai, kurių dėka studentams skiriamos stipendijos už aukštus studijų rezultatus ir mokslinius tyrimus.

Vienu metu – galimybė studijuoti dvejose studijų programose

Stipendijos – ne vienintelė paskata studentams įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus. VDU vienintelis Lietuvoje siūlo unikalią galimybę, kiekvienam bakalauro ar vientisųjų studijų studentui rinktis iš 50-ies gretutinių studijų programų, kuomet vienu metu gali studijuoti pagal dvi studijų programas ir taip užsitikrinti pranašumą darbo rinkoje.

Įkurta ir tarptautiniu apdovanojimu pripažinta Minded „Verslumo akademijos“ programa, ugdanti entreprenerystės kompetencijas, ateities darbo rinkai reikalingas kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo kompetencijas, taikanti inovatyvaus studijavimo metodus.

Taip pat VDU siūloma Individualiųjų studijų programa Academia Cum Laude, leidžianti motyvuotiems bakalauro studijų studentams peržengti savo pagrindinių studijų ribas, gilintis į asmeninę studijų temą, dirbti su aukščiausio lygio mokslininkais, tyrėjais ar pripažintais menininkais, vertinamais savo srities autoritetais.

Kviečiame pildyti paraiškas socialinei ar tikslinei stipendijoms gauti

VDU Studentų reikalų departamentas informuoja studentus apie galimybes gauti socialinę arba tikslinę stipendiją užpildžius paraiškas atitinkamai iki liepos 11 arba 16 dienos.

Socialinė stipendija

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2023 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2023 m. liepos 2 d. iki liepos 11 d. (įskaitytinai) turi per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2023 m. pavasario semestras_papildomas_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Tikslinė išmoka

Informuojame, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. iki liepos 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą tikslinei išmokai 2023 m. pavasario semestro papildomo birželio mėn. priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. pavasario semestras_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.