Universitetas skyrė paramą SMF Sociologų klubui

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), realizuodamas socialiai atsakingo universiteto modelį, kasmet savo biudžete numato ir konkurso būdu skiria finansinę paramą VDU studentiškų organizacijų projektinėms idėjoms skatinti ir jas įgyvendinti.

Universiteto organizacijoms parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į projekto turinį ir jo atitiktį prioritetinėms veiklos kryptims: darnių santykių su universiteto bendruomene kūrimas ir puoselėjimas; veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis inicijavimas; organizacinės kultūros ir studentiškų tradicijų puoselėjimas; studentiškų organizacijų vaidmuo visuomenės raidai; veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu, koordinavimas.

2023 m. horizontalioji prioritetinė kryptis: veiklų, skatinančių ukrainiečių įtrauktį kūrimas, siekiant dialogo ir ryšio puoselėjimo su universitetu, miestu, šalimi. Tokios veiklos buvo papildomai skatinamos ir remiamos.

2023 m. vasario 13 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso pabaigą buvo pateikta 10 projektų paraiškų. Buvo nuspręsta, jog 6 pateikti projektai bus visiškai arba dalinai remiami universiteto. Bendra  projektų finansavimo suma siekė apie 15 tūkst. eurų.

2023 m. universitetas lėšas skyrė ir VDU SMF Sociologų klubui SOC’kava.

Universitetas susisieks su kiekvienu projektų paraiškos teikėju asmeniškai ir informuos apie procedūras susijusias su projekto rėmimu.

VDU Sociologų klubas kviečia į diskusiją „Sveikatos paieškos: nuo psichodelikų iki ultramaratonų“

ultramaratonasVytauto Didžiojo universiteto Sociologų klubas kviečia į diskusiją „Sveikatos paieškos: nuo psichodelikų iki ultramaratonų“, kurioje dalyvauja: pranešėja – menotyrininkė ir kultūrologė dr. Reda Šatūnienė bei diskusijos dalyviai sociologai – dr. Giedrė Baltrušaitytė ir prof. dr. Vylius Leonavičius.

Renginys vyks lapkričio 3 d. (ketvirtadienį), 19 val. galerijoje „POST“ (Laisvės al. 51a, Kaunas).

Renginio nuoroda socialiniame tinkle „Facebook“

Reda Šatūnienė yra humanitarinių mokslų daktarė (etnologija). Tyrinėja įvairias gyvenimo būdo alternatyvas, socio-kultūrines grupes, taip pat – „sveikatos“, „gerbūvio“ supratimus, ir alternatyvias gydymo(si) sistemas.

Pristatydama diskusijos temą, Reda teigia: „Į gydymą(si) žvelgiu iš antropologinės/etnologinės perspektyvos, jį interpretuoju kaip socio-kultūrinį konstruktą, glaudžiai susijusį su istoriškai susiklosčiusiomis tradicijomis, tikėjimais, regionų specifika. Diskusijoje žadu kalbėti apie tai, kas tai yra ,,medicinos antropologija“ (kai kada dar vadinama „sveikatos antropologija“) apskritai, kokias sritis ji tiria, kokios naudos siekia žmogui (ypač, jei kalbame apie „taikomąją antropologiją“). Taip pat – kokių įvairių (alternatyvių, lokalių) medicinos, – taigi, gydymo – sistemų yra pasaulyje, kokia jų specifika, koks santykis su oficialia nūdienos (vakarietiška) medicina. Taip pat pateiksiu kažkiek empirinių duomenų apie tai, kokie nūdien egzistuoja netradiciniai (alternatyvūs) gydymo, savigydos supratimai, kada žmonės į juos atsisuka, kokia jiems suteikiama reikšmė, prasmė.
Paskaitoje aptarsiu tradicinės ir alternatyvios medicinos sampratas ir sankirtas, kultūrinį „sveikatos“ ir „ligos“ suvokimą. Aptarsiu pakeistų (neįprastų) sąmonės būsenų vaidmenį kaip gydymo(si) elementą, jų reikšmę šiuos gydymo(si) būdus pasirinkusiems“.

Ši diskusija yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologų klubo, vienijančio VDU Sociologijos katedros studentus, absolventus, dėstytojus ir visus besidominčius sociologija ir antropologija, vykdomo projekto „SOCkava“ dalis. „SOCkava“ – tai renginių ciklas, kviečiantis atviroms sociologinėms diskusijoms apie aktualius visuomenėje vykstančius procesus. Diskusijų metu pristatant naujausius sociologijos srities mokslo tyrimų rezultatus, juos diskutuojant su kitų mokslo disciplinų, meno srities atstovais, siekiama didinti visuomenės sociologinį raštingumą.