Kviečiame studijuoti SOCIALINĖS ANTROPOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros programoje „Socialinė antropologija“.

Socialinės antropologijos magistro studijų programoje gilinsies į šiuolaikinės globalios transnacionalinės ir daugiakultūrinės visuomenės tarpusavio ryšius, tarpkultūrinį supratimą, mokysies tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes. Čia studijuosi etnografijos pagrindus ir antropologinių lauko tyrimų metodus, šiuolaikines socialinės antropologijos teorijas , etniškumą, migraciją, identiteto politiką ir kitus dalykus. Taip pat galėsi daugiau sužinoti apie tave dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo lyčių, medicinos ir vizualinės antropologijos iki miesto, maisto ir mitybos antropologijos. Be to, turėsi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding). Sertifikatas bus suteikiamas šalia VDU diplomo. Po šių studijų galėsi dirbti tarpkultūrinio supratimo konsultantu, tyrėju ir analitiku įvairiuose projektuose, migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų tarnybose, tarpkultūrinėse įstaigose, tarptautinėse organizacijose, fonduose, žmogiškųjų išteklių, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų srityse. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau doktorantūroje.

Sociokultūrinė antropologija tai mokslas tiems, kurių tikslas yra mokslinis ar praktinis interesas pažinti ir suprasti skirtingas kultūras ir visuomenes, tuo pačiu ugdant tarpkultūrinį supratimą ir gebėjimą įgytas teorines ir metodologines žinias taikyti praktikoje.

— Doc. dr. Kristina Šliavaitė,
Programos dėstytoja

„Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti“, – sako Socialinės antropologijos magistrantūros studijų antro kurso studentė Šarūnė Baltramonaitytė.

„Studijose man buvo esminiai keli dalykai. Vienas iš jų buvo tai, kad studijų metu aš gavau labai daug žinių apie įvairias sritis, skirtingus dalykus. Aš turiu smalsumą, todėl man tai buvo labai svarbu. Kitas dalykas buvo dėstytojai. Su dėstytojais ryšys studijų metu buvo labai betarpiškas, artimas ir auginantis. Dėstytojas skatino tave domėtis, tau visada padėdavo. Tai labai įkvepia. Dar vienas dalykas, kuris man buvo svarbus – tai mūsų grupė. Labai šaunūs buvo mano kolegos kursiokai. Mes dažnai eidavome kur nors vakaroti ir visada kalbėdavome apie studijas, nes mums visiems buvo labai įdomu. Kartu visiems mokytis buvo labai smagu“, – apie magistrantūros studijas mintimis dalinasi VDU Socialinės antropologijos absolventė s. Juozapa Živilė Miliauskaitė savo sėkmės istorijoje.

Absolventės sėkmės istorija

Plačiau apie VDU Socialinės antropologijos magistrantūros programą skaitykite čia

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VYKSTA 2023.06.01 – 2023.06.28 (iki 24 val.).

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Socialinės antropologijos magistrantūros studijos!

Studies

Baigiantiems bakalauro studijas, ieškantiems naujų įkvėpimų ir požiūrių profesinėje veikloje ar tiesiog savęs pažinime.

Kviečiame į VDU Socialinės antropologijos magistrantūros studijas!

Studijas itin puikiai įvertino tarptautiniai ekspertai, tad drąsiai galime pažadėti aktualias vietos ir užsienio dėstytojų paskaitas, patogų jų tvarkaraštį, įvairių galimybių įgyvendinti mokslinius ir kitus sumanymus, bendruomeniškumą bei paramą.

Kviečiame į nuotolinius susitikimus su programos vadove doc. dr. Kristina Šliavaite ir studentais, absolventais. Jų metu kalbėsimės apie šias studijas, atsakysime į visus rūpimus klausimus apie programą ir darbo galimybes ją pabaigus: 2023 m. gegužės 18 d. 17 val., birželio 8 d. 17 val., birželio 20 d. 17 val

Susitikimo vieta microsoft teams susitikimų platformoje:
https://byt.lt/OkNnW

VDU Socialinės antropologijos magistro studijoms – aukščiausia akreditacija

Studijos

2023 m. sausio mėn. Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė atliko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto vykdomos Socialinės antropologijos magistro programos išorinį vertinimą. Šiai studijų programai suteikta aukščiausia 7-erių metų studijų krypties akreditacija.

Tarptautinės ekspertų grupės vertinimu Socialinės antropologijos magistro programos tikslas parengti kompetentingus analitikus tarptautinio mobilumo, kultūrinės įtraukties ir atskirties praktikos bei valstybės transformacijos srityse beveik idealiai atitinka nacionalinės darbo rinkos poreikius. Pažymėta, kad išskirtinai didelis šią programą baigusių studentų skaičius nori tęsti mokslinę veiklą ir siekti daktaro laipsnio.

Labai palankiai ekspertai įvertino Socialinės antropologijos magistro programoje dėstančių dėstytojų įsitraukimą į nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus, nes tai prisideda prie studijų programos turinio kokybės. Tai taip pat suteikia galimybę studentams dalyvauti naujausiame tarptautiniame moksliniame diskurse ir sutelkti dėmesį į didelius, vietinės reikšmės iššūkius, tokius kaip: migracija, tautiškumas, tapatybė, įtraukios visuomenės ir valstybės bei visuomenės santykiai. Šią sritį dar labiau sustiprina glaudus tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio universitetais.

VDU Socialinės antropologijos magistro programos stiprybėmis buvo įvardinti artimas ryšys tarp mokslinių tyrimų ir studentų studijų, patyrę ir aktyvūs dėstytojai bei geri rezultatai mokymo, mokymosi ir jo poveikio absolventų įsidarbinimui srityse. Taip pat nuolatos dėstantys tarptautiniai kviestiniai dėstytojai. Puoselėjama ilgametė tradicija bendrauti su absolventais ir socialiniais partneriais, aukštas įsidarbinusių studijų programos absolventų skaičius.

VDU Socialinės antropologijos absolventė: „Man atrodo, kad svarbiausia yra būti kaip gali geriausiai tam tikrame laike ir aplinkybėse…“

Absolventės sėkmės istorija

Apie savo magistrantūros studijas ir gyvenimo apsisprendimus mintimis dalinasi socialinės antropologijos absolventė s. Juozapa Živilė Miliauskaitė.

Živile, kaip pasirinkai VDU socialinės antropologijos magistrantūros studijas?

Esu baigusi VU lietuvių filologijos bakalauro studijas. Paskui gyvenau gyvenimą, o dar vėliau pradėjau galvoti, kur man čia mokytis, kad būtų įdomu. Aš visada turėjau aistrą suprasti procesus, kodėl visuomenėje vyksta tam tikri dalykai, kokios yra priežastys, pasekmės. Taigi aš atradau socialinę antropologiją kaip galimybę domėtis ir atrasti daugelį dalykų.

Man šios magistrantūros studijos buvo įspūdingos. Kadangi aš visada ilgėjausi pažinti visuomenėje vykstančius procesus, turėjau didelį norą pažinti skirtingas kultūras, grupes, todėl man buvo labai įdomu studijuoti. Magistrantūros studijų metu dariau mokslinį tyrimą ir tame atradau didelę aistrą. Tai tapo galimybe ne tik sužinoti, bet ir daryti pokytį. Mano tyrimas buvo apie tai, kaip vyksta priklausomybę turinčių asmenų reabilitacija. Darydama šį tyrimą aš labai tuo susidomėjau, gilinausi. Taip atsirado mano troškimas studijuoti doktorantūroje ir toliau visa tai tyrinėti.

Ką prisimeni iš savo magistrantūros studijų? Kas tau buvo svarbu, prasminga?

Studijose man buvo esminiai keli dalykai. Vienas iš jų buvo tai, kad studijų metu aš gavau labai daug žinių apie įvairias sritis, skirtingus dalykus. Aš turiu smalsumą, todėl man tai buvo labai svarbu. Kitas dalykas buvo dėstytojai. Su dėstytojais ryšys studijų metu buvo labai betarpiškas, artimas ir auginantis. Dėstytojas skatino tave domėtis, tau visada padėdavo. Tai labai įkvepia. Dar vienas dalykas, kuris man buvo svarbus – tai mūsų grupė. Labai šaunūs buvo mano kolegos kursiokai. Mes dažnai eidavome kur nors vakaroti ir visada kalbėdavome apie studijas, nes mums visiems buvo labai įdomu. Kartu visiems mokytis buvo labai smagu.

Živile, ką šiuo metu veiki ?

Aš esu vienuolė. Bažnyčioje esu atsakinga už jaunimo ugdymą. Kalbant apie praktinį studijų panaudojimą, atlikusi savo magistrantūros baigiamąjį darbą pradėjau labai daug kalbėti šia tema. Skaitau šia tema paskaitas, užsiimu švietėjiška veikla.

Kokią įtaką studijos turi tavo dabartinėms veikloms?

Žinot, viskas labai integralu. Suprasdamas visuomenėje vykstančius dalykus, gali tikslingai veikti ir daug procesų įtakoti, daryti pokytį. Dabar studijuodama doktorantūroje aš toliau domiuosi priklausomybę turinčių žmonių integracija po reabilitacijos. Tai mūsų visuomenėje gerokai paslėpta tema. Šiuo metu kyla daug klausimų, kaip sekasi šiems žmonėms. Ir jei pavyktų tokių tyrimų duomenis išartikuliuoti, galbūt galėtų keistis daugelis dalykų šioje srityje. Galėtų kurtis daugiau integracijos galimybių ir pan.

Ar savo bažnytinėje veikloje, kaip jaunimo ugdytoja, susiduri su jaunais žmonėmis, kurie jau vartoja tam tikras narkotines medžiagas?

Reikia suprasti, kad visa tai yra labai arti mūsų. Bet kokiu atveju jaunimas žino, kas tai yra ir yra matę. Aš su jaunimu labai daug kalbuosi apie priklausomybes, nors tiesiogiai nedirbu su socialinę riziką patiriančiais jaunuoliais.

Živile, kokį savo pasiekimą vertini labiausiai?

Na, šitas klausimas jūsų labai įdomus. Man atrodo, kad nieko ypatingo nesu pasiekusi. Man labai svarbu, kad aš galiu viešai kalbėti tema, kuria dabar domiuosi ir turiu žinių, kuriomis galiu dalintis su kitais. Nors tai labai sunku pasverti, juk ne medalį gavau. Man atrodo, kad svarbiausia būti, kaip gali geriausiai tam tikrame laike ir aplinkybėse. Save dovanoti tokiu būdu. Toks yra mano apsisprendimas. Mes apsisprendžiam tam tikrus dalykus daryti, nors jie ne visada būna labai lengvi ir smagūs. Kartais žmonės galvoja, kad būti laimingam, tai daryti tai, kas lengva. Bet taip nėra. Jei mes darome tam tikrus dalykus, kurie mums yra svarbūs ir prasmingi, tai bet kuriuo atveju susiduriame su iššūkiais.

Kuri veikla tau yra pati svarbiausia ?

Šiuo metu man labai svarbios doktorantūros studijos. Tai daryti apsisprendžiau labai sąmoningai, tuo pačiu atsisakydama kitų dalykų.

Živile, ką pasakytum jaunam žmogui, kuris baigęs bakalauro studijas svarsto rinktis socialinės antropologijos magistrantūros studijas?

Svarbiausia jausti prasmę to, ką tu darai. Svarbiausia turėti troškimą, tuomet gali padaryti labai daug dalykų. Kartais mes patiriame visuomenės spaudimą, jog būtinai turi baigti magistrantūros studijas. Svarbu turėti nuostatą mokytis dalykų, kuriuos tu vėliau galėsi panaudoti. Socialinė antropologija mažai kam suprantamas dalykas, tačiau šių studijų metu gali įgyti daug kompetencijų, kurios vėliau tau leis geriau suprasti visuomenės procesus ir visa tai galėsi pritaikyti kiekvienoje pasirinktoje veikloje. Aš matau labai daug prasmės studijuoti socialinius mokslus.

Ko sau palinkėtum?

Aš sau linkiu, ko ir visiems kitiems dažnai linkiu – būti savimi. Kai esi savimi, tuomet geriausiai atsiskleidžia tavo savybės, polėkiai, gebėjimai. Tam, kad galėtume būti savimi, turime patikti patys sau. Labai įdomus dalykas – kai mes galime būti savimi, tai ir kiti su mumis gali būti savimi.

Kalbėjosi Lina Bartusevičienė, VDU Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijos su socialiniais partneriais ir absolventais specialistė

Džiaugiuosi savo pasirinkimu VDU SMF: Socialinė antropologija

„Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti“, – sako antro kurso Socialinės antropologijos magistrantūros studijų studentė Šarūnė.

Daugiau informacijos apie šią studijų programą.