Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Senjorai

Prieš keletą dienų VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su visuomenine organizacija „Senjorų pasaulis“. „Senjorų pasaulis“ – tai virtuali mokymų ir bendravimo erdvė norintiems tobulėti ir prasmingai leisti laiką. Ši organizacija klubinės veiklos forma kuria aplinką, kurioje vienišumą ir socialinę atskirtį patiriantys senjorai galėtų kuo ilgiau išlikti aktyvūs, sveiki ir nepriklausomi. Senjorų pasaulis organizuoja įvairias paskaitas, keliones, žygius, kurių metu dalinamasi patirtimi, naujais atradimais ir bičiulyste. Organizacija vykdo įvairius projektus, kviečia savanorius įsitraukti į jų veiklą, ieško naujų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais galimybių. „Senjorų pasaulis“ kviečia senyvo amžiaus žmones burtis į virtualų bendraminčių klubą, kuriame aktyviai veikiama atsižvelgiant į dalyvių interesus ir poreikius.

Kviečiame fakulteto bendruomenę pasinaudoti užsimezgusiu ryšiu.

Daugiau informacijos rasite: https://senjorupasaulis.lt/