Senato posėdyje pagerbti VDU SMF bendruomenės nariai

Bendruomenės nariai

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų Lietuvos dvasė! Toks mūsų troškavimas ir noras“ – J. Basanavičius, 1883

Minėdami 105-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines ir švęsdami 101-ąjį Lietuvos universiteto gimtadienį džiaugiamės Socialinių mokslų fakulteto bendruomenės nariais, kurie buvo pagerbti iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje. Psichologijos katedroje dirbančiai dr. Kristinai Kovalčikienei įteiktas docento atestatas, pažymintis suteiktą docento pedagoginį vardą. Socialinio darbo bakalauro programos ketvirtakursė Gustė Abromavičiūtė apdovanota VDU vardo Garbės stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą. Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją Alma Mater Lietuvai ir Pasauliui. Diplomas ir ženklas įteiktas jaunajam daktarui Vidmantui Vyšniauskui (vadovas prof. dr. Vytis Čubrinskas), kuris socialinių mokslų srities disertaciją tema „Pietryčių Lietuvos gyventojų etninis ir nacionalinis identifikavimas“ apgynė 2022 m. Sociologijos katedroje.

Sveikiname ir didžiuojamės!

Kristina Kovalčikienė

Iškilmingo Senato posėdžio metu apdovanoti SMF bendruomenės nariai

2022 m. rugsėjo 21 d. vykusio iškilmingo Senato posėdžio metu buvo apdovanoti SMF bendruomenės nariai. Šimtmečio medalius atsiėmė Socialinio darbo katedros prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė (už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Vytauto Didžiojo universitete, bendradarbiavimo su Laplandijos universitetu rengiant Socialinio darbo daktarus inicijavimą,  nuolatinį universiteto vardo garsinimą dirbant Kauno Trečiojo amžiaus universiteto rektore), Socialinio darbo katedros doc. dr. Violeta Ivanauskienė (už ilgametį ir nepriekaištingą mokslinį ir akademinį darbą Vytauto Didžiojo universitete, Socialinio darbo studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrimą ir plėtojimą), Psichologijos katedros doc. dr. Bronislava Grigaitė (už indėlį į Mokyklinės psichologijos vystymą plėtojant rašytinės kalbos vystymosi ir jos reikšmės vaiko kognityvinei raidai tyrinėjimus, vaiko subrendimo mokyklai klausimus bei mokslo žinių integravimą į praktiką), Psichologijos katedros asoc. emeritas prof. habil. dr. Antanas Zigmantas Goštautas (už Sveikatos psichologijos magistrantūros programos, pirmosios Lietuvoje, inicijavimą bei vystymą, mokslo darbus šioje srityje), Sociologijos katedros prof. dr. Vylius Leonavičius (už išskirtinį indėlį plėtojant visų pakopų Sociologijos studijas ir mokslą atkurtajame Vytauto Didžiojo Universitete). Šimtmečio medaliais apdovanoti ir SMF socialiniai partneriai – Kauno m. Socialinių paslaugų centras (už aktyvią ir auginančią socialinę partnerystę), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (už ilgametį akademinį ir institucinį bendradarbiavimą lygių galimybių ir žmogaus teisių problematikos lauke Lietuvoje), Department of Counseling and School Psychology, College of Education, University of Nebraska at Kearney (už ilgametį bendradarbiavimą studijų, mokslo ir kitoje akademinėje veikloje).

Sveikiname ir didžiuojamės!