Ministrės padėka Socialinio darbo katedros profesoriui

VDU Socialinio darbo katedros kvietimu universitete apsilankiusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė išsakė savo padėką VDU Socialinio darbo katedros profesoriui Jonui Ruškui už aktyvų darbą Jungtinių Tautų Žmonių su negalia komitete, jo darbą dėl žmonių su negalia teisių pripažinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. „Dėkoju prof. J. Ruškui už jo nepaliaujamą rūpestį žmonėmis su negalia, jo ekspertines įžvalgas ir siūlymus, nuoseklų Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose projektuose ir organizacijose. O taip pat – jo atsidavimą ir rūpestį talkinant „Arkos“ bendruomenei“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Ministrė taip pat pabrėžė socialinio darbo profesijos svarbą, išreiškė didelį pasitikėjimą socialiniais darbuotojais. „Mes valstybėje turime ruoštis tam, kad jūsų profesijos žmonės ateis ne tik dirbti į sistemą, bet ir ją kurti, ateityje – dirbti ministrais, merais, sprendimų priėmėjais. Jei bandysime tik algoritmais, aprašais savo darbą reglamentuoti, užkirsime galimybę pamatyti tai, kas yra sunkiai aprašoma. Tad labai linkėčiau, kad mes atrastume tinkamą balansą tarp to, kas turi būti aprašyta, ir pasitikėjimo, kurį privalome sukurti kiekvienam sistemoje dirbančiam darbuotojui, kad jis nebijotų rizikuoti, priimti sprendimą, net jeigu aprašas konkrečiai nenurodo, ką daryti“, – pažymėjo M. Navickienė.

VDU Socialinių mokslų fakultete vykdomos dvi studijų programos, rengiančios socialinio darbo profesijos atstovus: bakalauro programa Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas, bei magistro programa Socialinis darbas.

 

#VDUsmf

#VDUSocialinisdarbas #SocialinisDarbasIrPsichosocialinisKonsultavimas

 

Ministrė M. Navickienė: numatomi pokyčiai negalios, socialinių paslaugų srityje

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė viešoje paskaitojesusitikime su VDU socialinių mokslų fakulteto bendruomene ir studentais pristatė planuojamus socialinės politikos ir socialinės apsaugos pokyčius.

„Negalios reforma ir socialinės paslaugos – tai  temos, kuriomis šiuo metu gyvename ir kuriose numatomi pokyčiai. Pokyčiai planuojami tam, kad žmonės galėtų gyventi kuo savarankiškiau, kad gautų reikalingą kompleksinę pagalbą, kad galėtų įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, dirbti atviroje darbo rinkoje, jeigu to nori“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Ypač vertingos Vytauto Didžiojo universiteto profesoriausJono Ruškaus įžvalgos ir patirtis, kalbant apie žmones su negalia ir jiems opius klausimus. Mokslininkas yra pripažintas negalios srities ekspertas, aktyviai dalyvaujantis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, skirtuose pagrįsti žmonių su negalia ir kitų pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo būtinybę. 2014 Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje J. Ruškus išrinktas pirmuoju Lietuvos atstovu Jungtinių Tautų Žmonių su negaliateisių komitete, 2018 m. perrinktas antrai kadencijai. Ši pozicija – ne tik asmens, bet ir valstybės pripažinimas tarptautinėje erdvėje. 2018 m. J. Ruškui įteiktas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius.

„Dėkoju prof. J. Ruškui už jo nepaliaujamą rūpestį žmonėmis su negalia, jo ekspertines įžvalgas ir siūlymus, nuoseklų Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose projektuose ir organizacijose. O taip pat – jo atsidavimą ir rūpestį talkinant „Arkos“ bendruomenei“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Planuojami socialinės politikos ir socialinės apsaugos pokyčiai

Nuo ateinančių metų pradžios įsigaliosiantys teigiami pokyčiai negalios srityje, tikėtina, palies daugiau kaip 223 tūkst. žmonių, turinčių negalią, kasdienį ir visuomeninį gyvenimą, užtikrins teises, lygias galimybes visose gyvenimo srityse. Negalios vertinimo modelis taps kokybiškesnis, užtikrins taiklesnę paramą žmonėms su negalia, didins paslaugų ir pagalbos prieinamumą, bus operatyviau teikiamos individualizuotos paslaugos ir pagalba, o viešoji informacija bus labiau prieinama visiems.

Pokyčiai numatyti tam, kad būtų užtikrintos galimybės žmonėms su negalia savarankiškai gyventi, kad jie gautų kompleksinę pagalbą ir galėtų įsitraukti į visuomeninį gyvenimą tiek, kiek nori, lengviau įsidarbintų atviroje darbo rinkoje, jeigu nori dirbti. Laiku negaudami tinkamos pagalbos ir nedalyvaudami darbo rinkoje, žmonės su negalia gyvena atskirtyje ir patiria didesnę skurdo riziką.

Įgyvendinus reformą, medicininių kriterijų įtaka negalios vertinimo rezultatui bus mažinama, labiau atsižvelgiant į konkretaus žmogaus individualių poreikių apimtį ir aplinkos kliuvinius, bus vertinamos daugybė kitų sričių: mobilumas, apsitarnavimas, bendravimas, kasdienė veikla, gyvenamoji aplinka ir kt.. Tokiu būdu siekiant išsiaiškinti individualų asmens pagalbos poreikį.

Taip pat planuojama nemažai teigiamų pokyčių ir socialinių paslaugų srityje. Siūlomų Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimų tikslas – didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę šeimoms, pažeidžiamiems asmenims, taip pat ir asmenims su negalia bei jų artimiesiems.

Planuojama, kad už socialines paslaugas reikės mokėti mažiau, dalis socialinių paslaugų bus teikiama nemokamai ir taip sumažės finansinė našta, tenkanti tiek pažeidžiamiems asmenims, tiek jų šeimos nariams. Atsiradus nuolatiniams globotojams, be tėvų globos likusiems vaikams bus sudarytos sąlygos augti šeimai artimoje aplinkoje.

Taip pat bus plečiamas socialinių paslaugų teikėjų ratas. Tikimasi, kad jau nuo kitų metų laikinas atokvėpis taps nemokama ir atskira specialiąja socialine paslauga, o socialines paslaugas galės teikti ir fiziniai asmenys. Taip pat bus nustatytas dar aiškesnis socialinės globos įstaigų licencijavimas ir akreditavimas, patikslinti socialinių paslaugų kokybės reikalavimai.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės paskaita – diskusija

Monika Navickienė

VDU Socialinio darbo katedra kviečia dalyvauti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės paskaitoje – diskusijoje „Naujausi socialinės politikos ir socialinės apsaugos pokyčiai Lietuvoje“. Paskaita – diskusija vyks š. m. balandžio 24 d. (pirmadienį), 14 val. VDU Socialinių mokslų fakultete, Jonavos g. 66 – 206 aud.

Moderuoja: prof. dr. Jonas Ruškus, VDU Socialinio darbo katedra

Renginys nemokamas.

Kviečiame dalyvauti!