L. ir F. Mockūnų vardinės stipendijos konkursas

Mockūnų stipendijos konkursas

Kviečiame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentus dalyvauti Liūto ir Francoise Mockūnų vardinės stipendijos konkurse. 2010 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigta vardinė Liūto ir Francoise Mockūnų stipendija kasmet skiriama VDU Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakultetų studentams studijoms, praktikoms ir stažuotėms užsienyje.

Stipendijomis siekiama įamžinti Liūto Mockūno (1934–2007) – žymaus išeivijos žurnalisto, literatūros tyrinėtojo, kultūrologo, „Santaros-Šviesos“ federacijos nario bei ilgamečio „Akiračių“ redaktoriaus – atminimą. Pagal stipendijų nuostatus, konkursas kasmet skelbiamas rugsėjo 30-ąją – minint L. Mockūno gimtadienį.

Stipendijos tikslas – suteikti galimybę aukštų akademinių rezultatų pasiekusiems studentams ne tik įgyti patirties daugiakultūrėje aplinkoje, bet ir sutvirtinti ryšius su lietuvių diaspora – bendruomenėmis, organizacijomis, klubais bei paskatinti su lietuvių diaspora ir migracija susijusius tyrimus.

Dokumentai priimami iki spalio 31 d.

Užsienyje studentai gali vykdyti 1–6 mėn. trukmės stažuotę / praktiką. Praktikos / stažuotės vietą studentai turi susirasti patys pagal savo tyrimo / studijų sritį. Studentai gali vykti ne tik į organizacijas ar įmones, bet ir į lietuvių bendruomenes bei baltistikos centrus. Stipendija skiriama dalinių kelionės ir pragyvenimo išlaidų apmokėjimui.
Konkurse gali dalyvauti visų antros ir trečios studijų pakopų ir formų studentai, studijuojantys humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

Reikalavimai kandidatams

  • Puikios anglų k. žinios;
  • Geri studijų rezultatai;
  • Aktyvi akademinė veikla;
  • Domėjimasis lietuvių diasporos istorija, užsienio lietuvių bendruomenių veikla, išeivijos mokslo ir kūrybos veikėjų darbais, lietuvių migracijos tyrimais.

Konkurso sąlygos

Pretendentai į vardinę L. ir F. Mockūnų stipendiją iki š. m. spalio 31 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą paraiškos formą;
  • akademinę pažymą;
  • mokslininko ir (ar) dėstytojo rekomendaciją;
  • savo katedros vedėjo, o paskutinių kursų studentai ir baigiamojo darbo vadovo, patvirtinimą, jog studentas gali išvykti;
  • priimančios institucijos patvirtinimą, kad studentas gali atvykti.
  • gyvenimo aprašymą (CV);

Gautus prašymus svarstys L. ir F. Mockūnų stipendijų globėjų taryba. Konkurso rezultatai bus skelbiami lapkričio 15 d.

Dokumentus reikia atsiųsti el. paštu: kostas.malakauskas@vdu.lt arba pristatyti nurodytu adresu (adresuoti Kostui Malakauskui).

Maloniai kviečiame studentus dalyvauti ir teikti paraiškas.

Daugiau informacijos

Kostas Malakauskas
+370 65 975250
kostas.malakauskas@vdu.lt
V. Putvinskio g. 23–309